Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2018

Kysttokt hausten 2017 (Toktrapport nr. 2–2018)

Hovudføremålet med toktet er å skaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar. Dei akustiske registreringane av sei viste ein reduksjon på 15 % samanlikna med 2016. 3- og 4 år gamal sei var mest talrike og indeksane på gjennomsnittsnivå. For kysttorsk var det ein nedgang i indeksane for dei fleste aldersgrupper. Akustisk gytebiomasse var om lag 30 % lågare enn i 2016.
 

2018.01.31 15:16
Nordøstarktisk sei
Last ned:

Mareano-tokt 1-2017 (Toktrapport nr. 3 - 2018)

For Barentshavet øst rettet mot innsamling av videodata.

2018.02.20 14:49
Last ned:

Mareano-tokt 2-2017 (Toktrapport nr. 4 - 2018)

For Barentshavet øst og områder vest for Svalbard.

2018.02.20 14:51
Last ned:

Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2018 (Toktrapport nr. 5 - 2018)

During the period 13-25th of February 2018 the spawning grounds from Møre (62ºN) to the borderline Troms-Finnmark at Tromsøflaket (71º) were covered acoustically by the commercial vessels MS Eros, MS  Kings Bay and MS Vendla. 

2018.04.06 10:08
Last ned:

Fangstkontroll og fiskevelferd i ringnotfiske etter sild (Toktrapport nr. 6–2018)

Birdview AS, Simrad og Havforskningsinstituttet har utviklet et system der fiskestimer blir målt med vitenskapelig ekkolodd festet under flyvende drone. Målet i prosjektet er å bruke drone til å observere fisketetthet og vertikalfordeling før og under fangst med not og sammenligne dataene med flerstråle sonarobservasjoner. 

2018.07.10 12:31
Last ned:

Report from surveys to assess harp and hooded seal pup production in the Greenland Sea pack-ice in 2018 (Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 15036294/Nr. 7–2018)

In the period 18–31 March 2018, aerial surveys were performed in the Greenland Sea pack-ice (the West Ice), to assess the pup production of the Greenland Sea populations of harp (Pagophilus groenlandicus) and hooded (Cystophora cristata) seals.

2018.08.17 09:56
Last ned:

Mareano-tokt 2018 (Toktrapport Nr.8-2018)

Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard.

2018.12.13 10:33
Last ned: