Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2016

Toktrapport nr 1 - 2016 - MAREANO

Feltinnsamling av geologiske, biologiske og kjemisk materiale på Storegga, Barentshavet øst og havområdene utenfor Finnmark-kysten. Toktrapport for 2014.

2016.03.18 13:18
Last ned:

Toktrapport nr. 2 - 2016 Makrelltoktet 2007

2016.02.25 09:31
Last ned:

Toktrapport nr. 3 - 2016 SALSEA 2008

2016.02.25 09:32
Last ned:

Toktrapport nr. 4 - 2016 SALSEA 2009

2016.02.25 09:33
Last ned:

Toktrapport nr. 5 - 2016 Coordinated ecosystem survey 2010

2016.02.25 09:34
Last ned:

Toktrapport nr. 6 - 2016 Coordinated ecosystem survey 2011

2016.02.25 09:35
Last ned:

Toktrapport nr. 7 - 2016 Coordinated ecosystem survey 2012

2016.02.25 09:37
Last ned:

Toktrapport nr. 8 - 2016 Coordinated ecosystem survey 2013

2016.02.25 09:37
Last ned:

Toktrapport nr. 9 - 2016 Coordinated ecosystem survey 2014

2016.02.25 09:38
Last ned:

Toktrapport nr. 10 - 2016 Coordinated ecosystem survey 2015

2016.02.25 09:40
Last ned:

Toktrapport nr. 11 - 2016: SI_ARCTIC/Arctic Ecosystem survey

The survey was a joint SI_ARCTIC and Barents Sea eco system survey (Arctic Ecosystem survey). The aim of the survey was twofold:

1. Conduct a baseline study of the Arctic Ocean ecosystem (oceanography, nutrients, phyto-plankton, zooplankton, fish, benthos, marine mammals and birds. SI_ARCTIC – exploratory focus).
2. Conduct the northern part of the joint IMR-PINRO Barents Sea ecosystem survey (the Barents Sea Ecosystem survey/Arctic ecosystem survey-annual monitoring focus).

2016.05.04 10:12
Last ned:

Toktrapport nr. 13 - 2016: North Sea Ecosystem Cruise 2015

2016.06.08 12:23
Last ned:

Toktrapport nr. 14 - 2016: Cruise report SI_ARCTIC/Arctic Ecosystem survey

The survey was a joint SI_ARCTIC and Barents Sea Ecosystem survey. The main goal of the survey was thus twofold:
1. Conduct baseline studies/process studies of the Arctic Ocean ecosystem (oceanography, nutrients, phytoplankton, zooplankton, fish, benthos, marine mammals and birds). (SI_ARCTIC – exploratory focus).
2. Conduct the northern part of the joint IMR-PINRO Barents Sea Ecosystem survey. (The Barents Sea Ecosystem survey – annual monitoring focus).

2016.12.06 11:48
Last ned:

Toktrapport nr. 15 - 2016: Kysttokt hausten 2016

Hovudføremålet med toktet er å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar. Det var ein ny auke i dei akustiske registreringane av sei samanlikna med føregåande til eit nivå på 80 % av gjennomsnittet for 1997-2015. Indeksane for 2- 3- og 6 år gamal og eldre fisk var over gjennomsnittsnivå.

For kysttorsk var det ein 25 % nedgang i indeksane for 1-2 åringar og ein 15 % auke for 3 år gamal og eldre fisk. Akustisk gytebiomasse var om lag 20 % høgare enn i 2015.
 

2016.12.14 09:32
Last ned:

Toktrapport nr. 16-2016: North Sea Ecosystem Cruise

The North Sea Ecosystem spring cruise is a multi-purpose survey, covering hydrography, chemistry, phytoplankton and zooplankton as well as fish eggs and fish larvae (IMR project 14385 and 14387). The survey area of the North Sea Ecosystem cruise 2016 included the northern North Sea and the Skagerrak.

2016.12.20 08:08
Last ned:

Toktrapport nr. 17 - 2016: Distribution and abundance of Norwegian spring spawning herring during the spawning season in 2016

During the period 2-14th of February 2016 the spawning grounds from Møre (62ºN) to Troms (70º) were covered acoustically by the commercial vessels MS Libas and M.Ytterstad. MS Vendla covered the western area from 65ºN to 69º30N and limited to 1ºW and 1000 m depth contours in the east based on information from the scouting vessels.

2018.04.06 10:20
Last ned: