Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2005

Nr.1_Rapport_om_garnfiske_i_Nordsjoen.pdf

2009.01.16 19:33
Last ned:

Nr.3_CruiseSummaryReport_2004113_mackerel.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.4_Cruise_report_HM2005.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.5_BlueWhitingSurvey2005.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.6_Blaakveiteprosj_line_mars05.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.7_Blaakveiteprosj_TraalSorMars05.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.8_Toktrapport_sildelarvetokt.pdf

2009.01.16 19:33
Last ned:

Nr13_GOSars_Utvikling_av_ny_surveytraal.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.15_Hydrografisk_snitt_i_Skagerrak_januar.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.16_Miljotokt_Skagerrak_Kattegat_ostlige_Nordsjoen.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.17_Hydrografisk_snitt_i_Skagerrak_juni.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.19_Utbredelse_av_blakveite_i_Barentshavet_tokt_augsept05.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr. 21_2005

Testing acoustic platforms and methodology for studying behaviour of demersal fish in a bottom trawl survey

2009.09.24 12:19
Last ned:

Nr22_2005_Toktrapport_bunntraltokt_for_3__kvartal.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.23.Akustisk_mengdemaling_sei_kysttorsk_ungsild_host_2005.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.24_Sild_brisling_fjordene_host_05.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned:

Nr.25_Toktrapport_blaakveite_traal_nord_mar_05.pdf

2009.01.16 19:34
Last ned: