Hopp til hovedteksten

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

Denne rapporten er skrevet av den nasjonale overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks. Gruppen ble opprettet i 2014, og den første rapporten ble levert i 2015. Forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet deltar i overvåkingsgruppen. Rapporten bygger også på viktige bidrag fra Skandinavisk Naturovervåkning AS, Ferskvannsbiologen AS og Naturtjenester i Nord AS, som har levert data for drivtellinger i et høyt antall elver. I tillegg har en rekke privatpersoner, organisasjoner og andre bidratt med data og materiale fra de ulike elvene.

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - 2018

Rømt oppdrettslaks i vassdrag

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2017. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. (Fisken og havet, særnummer 2-2018)

2018.06.11 09:05
Last ned:

Agder (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2-2018)

2018.05.29 12:11
Last ned:

Finnmark (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2-2018)

2018.05.29 12:13
Last ned:

Hordaland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2-2018)

2018.05.29 12:14
Last ned:

Nordland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2-2018)

2018.05.29 12:16
Last ned:

Rogaland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2-2018)

2018.05.29 12:18
Last ned:

Troms (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2-2018)

2018.05.29 12:19
Last ned:

Trøndelag (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2-2018)

2018.05.29 12:19
Last ned:

Østlandet (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2-2018)

2018.05.29 12:20
Last ned: