Hopp til hovedteksten

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

Denne rapporten er skrevet av den nasjonale overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks. Gruppen ble opprettet i 2014, og den første rapporten ble levert i 2015. Forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet deltar i overvåkingsgruppen. Rapporten bygger også på viktige bidrag fra Skandinavisk Naturovervåkning AS, Ferskvannsbiologen AS og Naturtjenester i Nord AS, som har levert data for drivtellinger i et høyt antall elver. I tillegg har en rekke privatpersoner, organisasjoner og andre bidratt med data og materiale fra de ulike elvene.

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - 2017

Særnummer 2b 2017

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2016. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. (Fisken og havet, særnummer 2b-2017)

2017.04.27 15:37
Last ned:

Finnmark (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:17
Last ned:

Hordaland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:18
Last ned:

Nordland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.27 14:37
Last ned:

Rogaland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:22
Last ned:

Troms (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:24
Last ned:

Østlandet (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:25
Last ned: