Hopp til hovedteksten

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - 2017

Særnummer 2b 2017

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2016. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. (Fisken og havet, særnummer 2b-2017)

2017.04.27 15:37
Last ned:

Finnmark (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:17
Last ned:

Hordaland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:18
Last ned:

Nordland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.27 14:37
Last ned:

Rogaland (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:22
Last ned:

Troms (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:24
Last ned:

Østlandet (Rømt oppdrettslaks i vassdrag - F&H, særnr. 2b-2017)

2017.04.26 10:25
Last ned: