Hopp til hovedteksten

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

Denne rapporten er skrevet av den nasjonale overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks. Gruppen ble opprettet i 2014, og den første rapporten ble levert i 2015. Forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet deltar i overvåkingsgruppen. Rapporten bygger også på viktige bidrag fra Skandinavisk Naturovervåkning AS, Ferskvannsbiologen AS og Naturtjenester i Nord AS, som har levert data for drivtellinger i et høyt antall elver. I tillegg har en rekke privatpersoner, organisasjoner og andre bidratt med data og materiale fra de ulike elvene.

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - 2016

Særnummer 2b

Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015. (Fisken og havet, særnummer 2b-2016)

2016.05.09 12:52
Oppdrett
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Troms (Rømt oppdrettslaks i vassdrag – F&H, særnr. 2b–2016)

2016.04.01 10:02
Last ned: