Hopp til hovedteksten

Rømt oppdrettslaks i vassdrag - 2016

Særnummer 2b

Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015. (Fisken og havet, særnummer 2b-2016)

2016.05.09 12:52
Oppdrett
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Troms (Rømt oppdrettslaks i vassdrag – F&H, særnr. 2b–2016)

2016.04.01 10:02
Last ned: