Hopp til hovedteksten

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - 2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Fisken og havet, særnummer 1-2018

2018.02.20 07:37
Last ned:

Om rapporten

Havforskningsinstituttet har publisert årlige risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett siden 2011 på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har lagt vekt på overordnede problemstillinger myndighetene vil ha råd om knyttet til smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, eutrofiering, organisk belastning og utslipp av legemidler.