Hopp til hovedteksten

Rapporter - Andre rapporter

Havforsuring

Forsuring av havet står høyt på dagsordenen både forskningsmessig og politisk, nå også i Norge. Fenomenet skyldes utslippene av fossilt CO2 til atmosfæren. Store mengder av gassen blir oppløst i havvannet som karbonsyre. Rapporten søker å belyse fakta om fenomenet og forventet utvikling over tid samt å peke på hvilke økologiske effekter forsuringen vil kunne medføre.

2010.02.08 10:28
Last ned:

Intercalibration of the analytical method

Fire laboratorier fra Norge og USA deltok i ringtest-undersøkelse av kjemisk analytisk metode for bestemmelse av alkylfenoler i produsert vann. Det var bra samsvar mellom resultatene fra to av laboratoraiene mens metodiske forskjell har ført til noe dårligere overenstemmelse med de to andre. Det anbefales derfor at prosedyren følges nøyaktig for å få sammenlignbare resultater. Det var imidlertid ikke nok deltakere i ringtesten for å kunne dra definitive konklusjoner.

2010.05.11 15:15
Last ned:

Naturindex for Norge 2010

Formålet med å etablere en naturindeks for Norge er å få en oversikt over den samlede utviklingen til biologisk mangfold og avklare hvorvidt vi klarte å stanse tapet av biologisk mangfold innen utgangen av 2010. Arbeidet er det første forsøket på å etablere en helhetlig indeks for Norge, og deltakere fra mange forskningsdisipliner har bidratt i prosjektet.

2010.09.24 08:43
Last ned:

Kriterier for fiskevandring til Polhavet

Artikkelen diskuterer kriteriene for at fisk skal vandre inn i Polhavet dersom/når isen forsvinner om sommeren. 17 kommersielle arter både fra europeisk og amerikansk side er vurdert, og bare en håndfull av disse vil kunne ha beitevandringer inn i polhavet, og ingen vil etablere seg der.

Hovedkonklusjoner:

  • Mer nordlig og østlig fordeling av arter vil avhenge av mengde fisk, temperatur-forhold og mattilbud
  • Bare pelagiske arter har potensiale til å vandre inn i Polhavet.
  • Sannsynligvis ingen fisking i Polhavet de nærmeste 10-15 årene.
     
2013.04.10 09:35
Last ned:

Environmental Monitoring Report, Morvin 2009-2010

This report presents results from environmental monitoring during discharge of mud and drill cuttings during top hole drilling of four wells at the Morvin field in 2009 and 2010 (Block 6506/11 and production license 134b/c).

2013.09.06 11:55
Last ned: