Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2009

Nr. 1 Kveite i norske farvann. Status og utfordringer for forvaltning og forskning

Kveite, eller atlantisk kveite og hvitkveite som den også kalles for å skille den fra blåkveite, er den største beinfisken i norske farvann og har i alle år hatt en spesiell status i fiskeri og folkeminne. Som mange andre dyphavsarter blir den kjønnsmoden relativt sent, har lav naturlig dødelighet og oppnår derfor høy alder om den ikke blir fisket for hardt. I norske farvann har imidlertid fangstene vært betydelig i tidligere perioder, og på 80 og 90 tallet var landingene langt under 10% av tidligere nivå. Det har derfor vakt allmenn oppmerksomhet at fiskere de senere årene har rapporterer om betydelig økt tilgjengelighet av kveite i Nord- Norge.

2009.06.22 16:40
Kyst og fjord
Last ned:

Nr: 2: Condition monitoring in the water column 2008:Oil hydrocarbons in fish from Norwegian waters

The objectives for this study have been:
1. Measure NPD/PAH in haddock liver from the Egersund Bank, the Halten Bank andthe Barents Sea.
2. Determine to what extent fish from the oil installation areas at Tampen and the Halten Bank contain elevated levels of petroleum hydrocarbons compared with fish from reference areas at the Egersund Bank and in the Barents Sea by measurements of metabolites of PAH and alkylphenols in bile of haddock, saithe and long rough dab.
3. Measure vitellogenin levels in blood from male cod from the Egersund Bank, Tampen, the Halten Bank and the Barents Sea.
4. Study possible genotoxic effects in fish from Tampen compared with fish from the Egersund Bank/Ling Bank by measurements of hepatic DNA adducts.
5. Perform gonad histology on haddock and long rough dab to study whether differences can be observed between fish caught at Tampen compared with fish caught at the Egersund Bank and the Barents Sea.

2009.12.07 13:14
Last ned:

Nr. 4: Kvoteråd for vassildfiske i norsk sone i 2010

Anbefalinger:
Det anbefales en totalkvote på 10.000 tonn for direkte fiske etter vassild nord for 62°N i 2010.
Havforskningsinstitutet har ikke innvendinger mot bifangstregulering av vassild sør for 62°N.

2009.11.23 14:13
Last ned:

Nr. 5: Kompetanseheving skjellpatologi

I alt arbeid med dyrehelse er det et krav om at personell skal ha formell og reell kompetanse. Denne rapporten dokumenterer at Lisbeth S. Harkestad har relevant reell og formell kompetanse innen skjellbiologi, anatomi, patologi og diagnostikk. Denne kompetansen er unik på nasjonalt nivå. Kompetansenivået bør med god margin tilfredsstille det nivået som kreves for forskningsoppgaver innenfor skjellhelse, på høyt faglig nivå. Det tilfredsstiller også kompetansekravene til godkjenning av avleser for skjellsykdommene bonamiose og marteiliose hos østers basert både på histopatologi og PCR-basert diagnostikk.

2009.12.07 13:18
Last ned: