Hopp til hovedteksten

Populærvitenskapelige artikler

Designing improved feeds for marine fish larvae

Does smell have a significant effect on food consumption, and subsequently the ingestionrate of fish larvae? Will adding different smells/or tastes to food simplify and improve the process of weaning fish larvae from a diet of live prey? program funded by the Research Council of Norway, and conducted at the Norwegian Institute of Marine Research at Austevoll, since January 2002 has taken a new approach to these questions.

2009.01.16 19:26
Last ned:

Forholdet mellom sild og spekkhogger - Kampen for tilværelsen

2009.01.16 19:26
Last ned:

Krepsdyr som invasjonsarter

Levende organismer har i århundrer fulgt med mennesker på deres ferd rundt om på kloden. Skadevirkninger på grunn av dette er velkjent. Mest berømt er kanskje kaninproblemene i Australia. Moderne kommunikasjonsmidler og økt internasjonal handel har forsterket denne utviklingen dramatisk. Særlig har introduksjoner av akvatiske organismer hatt en alarmerende rask stigning de siste tiårene, noe som har ført til en stor bekymring. Skadeomfanget i form av økonomisk verdi er i noen tilfeller skyhøye.

2009.01.16 19:26
Last ned:

Kveite kan lære å leve i oppdrett

07.07.2000
Det er ikke bare bare for kveite å trives i oppdrettsanlegg. Men kveita har hukommelse og kan læres opp til å endre sosial adferd.

2009.01.16 19:26
Last ned: