Hopp til hovedteksten
Sild i stim
Utskriftsvennlig versjon

6. Vurdering av arbeidet

Overvåkingsgruppen skal løpende koordinere gjennomføringen av overvåking i havområdet i tilknytning til forvaltningsplanen, sammenstille overvåkingsresultater og vurdere informasjonen i forhold til systemet med indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser.

Den årlige rapporten som ferdigstilles 15. februar hvert år fokuserer i hovedsak på følgende punkter:

  • sammenstille overvåkingsresultater
  • vurdere resultatene i forhold til fastsatte indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser
  • gi en samlet vurdering av status og utvikling

Disse vurderingene har utgjort kjernen av rapporten hvert år, men har vært supplert av bl.a. temaartikler. For rapporteringen i 2010 har vi valgt en begrenset rapportering av punktene nevnt ovenfor via Havforskningsinstituttets nettsider for å legge frem et grunnlagsmateriale for felles rapportering med Faglig forum.

I tillegg skal overvåkingsgruppen også svare regelmessig på en lang rekke andre punkter som er listet i mandatet fra styringsgruppen. Overvåkingsgruppen har siden 1. mars 2009 hatt seks møter, hvorav alle har hatt videooverføring til én eller flere lokaliteter. Vertskap for møtene har gått på rundgang mellom medlemmene. I det følgende gis en oversikt over arbeidet overvåkingsgruppen har utført.
 

Les kapittel 6.0

6.0 Vurdering av arbeidet (PDF)