Hopp til hovedteksten
Hav sol.jpg

5.1 Indikatorer og overvåking

Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressursene i området samtidig som økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet opprettholdes. En helhetlig forvaltning av våre marine økosystemer krever at vi rår over en hel “verktøykasse” av metoder og modeller som gir innsikt fra ulike sider og på forskjellige nivåer i økosystemet.

les mer

5.2 Evaluering av tilstanden i økosystemet

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (heretter omtalt som Barentshavet) er relativt artsrike områder. De mange artene er forbundet med hverandre i nett av interaksjoner (predasjon, konkurranse osv). Til sammen danner dette en dynamikk som kan være kompleks, og der kunnskapen er størst når det gjelder de kommersielt utnyttbare artene, men langt svakere for mange av de andre delene av økosystemet. Tidligere studier viser at noen arter er svært sentrale for dynamikken i økosystemet i Barentshavet.

les mer

5.3 Grunnlaget for evalueringen av økosystemet: De enkelte indikatorene

De sentrale resultatene fra den indikatorbaserte overvåkingen fra 2007 til 2009 kan sammenfattes i følgende punktliste:

les mer