Hopp til hovedteksten
Havis
Foto: Bjørnar Isaksen
Utskriftsvennlig versjon

5.2 Evaluering av tilstanden i økosystemet

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (heretter omtalt som Barentshavet) er relativt artsrike områder. De mange artene er forbundet med hverandre i nett av interaksjoner (predasjon, konkurranse osv). Til sammen danner dette en dynamikk som kan være kompleks, og der kunnskapen er størst når det gjelder de kommersielt utnyttbare artene, men langt svakere for mange av de andre delene av økosystemet. Tidligere studier viser at noen arter er svært sentrale for dynamikken i økosystemet i Barentshavet.

Evalueringen av økosystemet i denne rapporten vier spesiell oppmerksomhet til de sentrale artene. Økosystemene i Barentshavet påvirkes i betydelig grad av variasjoner i klima, og dette er derfor et eget tema i evalueringen. I tillegg evalueres også utviklingstrekk for ulike grupper hvor det er avvik fra langtidsgjennomsnitt eller andre mål for normaler. Til sist gis en evaluering av sjømat i relasjon til humant konsum (trygg sjømat). For øvrig viser vi til fjorårets rapport fra Overvåkingsgruppen der de enkelte indikatorenes betydning for evalueringen av økosystemet ble satt i fokus.
 

Les hele kapittel 5.2

5.2. Evaluering av tilstanden i økosystemet (PDF)