Hopp til hovedteksten
Beitende knolhval
Utskriftsvennlig versjon

4.8.3 Romlig fordeling av sjøpattedyr

Indikatoren for romlig fordeling av sjøpattedyrsamfunn er en indikator under utarbeidelse og hovedsakelig basert på en dataserie med oppstart i 2003, da de norsk-russiske økosystemtoktene i Barentshavet startet i sin nåværende form.

Fordi vi i utgangspunktet har begrenset informasjon om romlig fordeling av sjøpattedyrsamfunn i Barentshavet er det foreslått å observere fordelingen av sjøpattedyrsamfunn i 10 år for å danne grunnlaget for en forventet sjøpattedyrfordeling. Deretter skal årlig fordeling av sjøpattedyrsamfunn sammenlignes mot den forventede, og eventuelle avvik beskrives og relateres til mulige årsaker, som for eksempel havklima og bestandsstørrelser og fordelinger av relevante byttedyr.

Teknisk vurdering

Indikatoren er under utvikling. Videre utvikling avhenger av god dekning av hvalobservatører under økosystemtoktene


Økosystemvurdering

Variasjon i denne indikatoren vil sannsynligvis reflektere sterke artsinteraksjoner og fluktuasjoner i byttebestander. Indikatoren for romlig fordeling av sjøpattedyrsamfunn vil dermed være en viktig og informativ indikator for å overvåke toppredatorsamfunnet i Barentshavet, samt å identifisere prosesser som påvirker sjøpattedyrenes økologiske rolle og romlige fordeling. I tillegg vil indikatoren reflektere eventuell endringer i i sjøpattedyrsamfunnet med endringer i klima, som for eksempel innsig av varmekjære arter.
Indikatoren viser et sesongbasert situasjonsbilde, og forteller ikke noe om endringer gjennom året.

Les hele kapittel 4.8.3

4.8.3 Romlig fordeling av sjøpattedyr (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet og PINRO
Forfatter
Mette Skern-Mauritzen
Datagrunnlag
Dataserie med oppstart i 2003, da de norsk-russiske økosystemtoktene i Barentshavet startet i sin nåværende form
Referanser til data
Stiansen, J.E. & Filin, A.A., 2008. Joint PINRO/IMR Report on the State of the Barents Sea Ecosystem in 2007, with Expected Situation and Considerations for Management. IMR-PINRO Joint Report Series 2008(1), Institute of Marine Research,Bergen, Norway, 185 pp. ISSN 1502-8828.
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Gjennomsnittlige bestandsverdier de siste 10 år + historiske data
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært – Iskanten – Polarfronten – Svalbard