Hopp til hovedteksten
Korall kollasje
Utskriftsvennlig versjon

4.7 Bunnlevende organismer

De indikatorene som presenteres for bunnlevende organsimer representerer også fl ere andre faktorer. For tiden er det flere indikatorer under utvikling som gir informasjon om den delen av økosystemet som befi nner seg på og i havbunnen. .

Energi- og biomasseomsetningen i den delen av økosystemet er sannsynligvis meget omfattende og de vil derfor være viktig å utvikle indikatorer for dette. Samtidig er biodiversiteten absolutt størst på og i bunnen og variasjoner i biodiversitet kan derfor best måles i bunndyrssamfunn. Kongekrabben er en introdusert art (se også kap. 4.9) og beskattes gjennom et intensivt fiske