Hopp til hovedteksten
Kolmule
Utskriftsvennlig versjon

4.5 Fiskebestander det ikke fiskes på

Indikatorene av ungsild og kolmule som presenteres i dette kapitlet relaterer seg til akkumulering av biomasse i økosystemet.

Det antas at stor biomasse av fi sk som beiter i Barentshavet er et tegn på økte temperaturer og økt produksjon i området – men det gjenstår å gjøre videre vurderinger av hvordan slike effekter virker inn på hele økosystemet.