Hopp til hovedteksten
Kiselalgen Chaetoceros socialis
Utskriftsvennlig versjon

4.3.3 Artssammensetning

Planteplankton artssammensetning er en krevende indikator. Det er et omfattende prosjekt å samle, analysere og evaluere eksisterende planteplanktondata fra Barentshavet. Bruk av denne indikatoren krever en stor og dedikert innsats.

Det må defineres basislinjedata for ulike områder basert på ulike taksonomers arbeid i ulike perioder og år, det er behov for en kontinuerlig oppfølging som krever både taksonomisk kompetanse og kapasitet. Begge deler er mangelvare i Norge i dag.

Teknisk vurdering

Mangel på kapasitet/penger/satsing til å få denne indikatoren til å fungere godt. Krever også strukturert innsamling og evaluering mot andre miljøforhold som is, temperatur, saltholdighet, næringssaltforhold, pH, blandingsdyp og lys, som alle påvirker artssammensetning og tilstand.

Les hele kapittel 4.3.3

4.3.3 Artssammensetning (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
ARCTOS-nettverk, Havforskningsinstituttet
Forfattere
Lars-Johan Naustvoll, Paul Wassmann, Marit Reigstad og Tobias Tamelander
Datagrunnlag
Fra NFR-prosjektet Arktisk lys og varme (ALV), samt data fra fjord og Barentshavs-tokt ved Havforskningsinstituttet og UiT
Referanser til data
Wassmann et al. 1999, Ratkova and Wassmann 2002, Wassmann et al. 2005, Ratkova and Wassmann 2005
F. Rey: upubliserte data fra 1980-tallet
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Historiske data
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Alle