Hopp til hovedteksten
Planteplankton.jpg
Utskriftsvennlig versjon

4.3.1 Tidspunkt for våroppblomstring

Dette kan være en god indikator som forteller om endringer i fysisk miljø med betydning for oppstart av den produktive sesongen. Det er behov for faste observasjoner fra ulike områder som kan benyttes som grunnlag.

Ved å bruke kombinasjon av næringssaltdata (kons. vil gå ned når algeveksten tiltar) og fysisk vannmassestruktur, jf. Olsen et al. 2003, kan tidspunkt for våroppblomstringen angis avhengig av observasjonsfrekvens. Kvaliteten vil avhenge av relevante observasjoner fra relevante områder i relevante perioder. Bruk av satellittbilder som viser overflatekonsentrasjon av klorofyll (chl) kan muligens fungere som en komplementær informasjonskilde, men med begrensninger gitt av skydekke og begrenset informasjon om dypere chl a-fordeling.

Teknisk vurdering

Indikatoren er under utvikling og trenger videre arbeid

Økosystem-vurdering

Tidspunkt for våroppblomstring har betydning for produksjon av larver og yngel.

Fig 4. 3. 1. 1. Dag for våroppblomstring

Figur 4.3.1.1 Dag for maksimum våroppblomstring av diatomeer i 2007 (modellert med ROMS numerisk modell) (Stiansen og Filin 2009).
 

Les hele kapittel 4.3.1

4.3.1 Tidspunkt for våroppblomstring (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
ARCTOS nettverk, Havforskningsinstituttet
Forfattere
Paul Wassmann, Marit Reigstad, Tobias Tamelander og Francisco Rey
Datagrunnlag
Observasjoner av Havforskningsinstituttet
Referanser til data
Stiansen and Filin 2008, Olsen et al. 2003
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Ingen
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Kysten – Iskanten – Polarfronten – Svalbard