Hopp til hovedteksten
Prøvetaking sediment
Prøvetaking av sedimenter. Prøvene skal analyseres for radioaktive stoffer, organiske miljøgifter og metaller.
Utskriftsvennlig versjon

4.11.8 Radioaktivitet

Dataene som er rapportert er i stor grad samlet inn gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet RAME, som koordineres av Strålevernet. Programmet er et samarbeid med Havforskningsinstituttet og Statens strålevern. Her blir det årlig samlet inn prøver av sjøvann, sedimenter og biologisk materiale. Havforskningsinstituttet gjør i tilegg en årlig overvåkning rundt den sunkne atomubåten Komsomolets.


Overvåkning av fisk og sjømat er et eget program, som koordineres av Strålevernet i samarbeid med Mattilsynet, Havforskningsinstituttet, og NIFES. Her er det årlig prøvetaking av fisk og sjømat fra områder i Barentshavet, Tromsøflaket og områdene utenfor Lofoten.

Norsk Polarinstitutt og Statens strålevern har i tilegg et samarbeid om innsamling av enkelte arter polare sjøpattedyr og polarfugl, i våre nordligste områder.

For detaljert informasjon om radioaktivitet i sedimenter, tang, fisk, reker, blåskjell, sjøpattedyr og sjøfugl - se PDF (lenke) kap 4.11.8.1- 4.11.8.6

Figur 4.11.8.1 Nivåer av Cesium i Barenthavet 2007

Figur 4.11.8.1: Nivåer av cesium-137 (Bq kg-1) i overflatesedimenter fra Barentshavet i 2007.

Les hele kapittel 4.11.8

4.11.8_Radioaktivitet.pdf (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Statens strålevern og Havforskningsinstituttet
Forfattere
Anne Lene Brungot, Hilde Elise Heldal, Justin Gwynn, Torbjörn Gäfvert og Ingrid Sværen
Datagrunnlag
Statens strålevern og Havforskningsinstituttet
Referanser til data
AMAP, 2002. Amundsen I. et al. 2003. Carlsson L. et al. 1991. Heldal et al., 2003. Magnus et al. 2006. NRPA. 2007. NRPA. 2007.
Type indikator
Forurensningsindikator
Referanseverdi
Naturlig bakgrunnsnivå
Tiltaksgrense
Økning i nivået av radioaktivitet over et visst antall år, eller en plutselig større økning fra en prøvetaking til den neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå
SVO-relevans
Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært – Iskanten – Polarfronten – Svalbard