Hopp til hovedteksten
Krabbe Mølen
Oljetilgrisa krabbe fra rullesteinstranda Mølen mellom Helgeroa og Nevlunghavn i Vestfold.
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

4.11.1 Strandsøppel

Det driver i land store mengder søppel på strendene innenfor forvaltningsplanområde fra aktiviteter i Barentshavet. Forvaltningsplanen har satt som mål at forsøpling og annen skade på miljøet som følge av utslipp av avfall fra virksomheter i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal unngås. Søppel langs kysten er en indikator som skal følges opp i forvaltningsplanarbeidet og indikatoren er per i dag under utvikling.
 

En måte denne indikatoren kan følges opp på er å foreta innsamling og registrering av mengde søppel som tilflyter strendene. Dette må gjøres på utvalgte steder og måles enten etter volum eller vekt.

Teknisk vurdering

Systematisk innsamling og veiing av søppel på utvalgte steder langs kysten er en god indikator på om uakseptabel forsøpling fins og over tid vil en kunne si noe om hvilken veg utviklingen går.Det er ønskelig å ha indikatorer for mengde søppel i vannmassene og eventuelt også søppel som synker til bunns.

Økosystemvurdering

Utslipp av plast har vært forbudt siden 1998, men det oppdages stadig plast i det marine miljøet. Plasten kan være til stor skade f.eks. på overflatebeitende fugl og pattedyr fordi de vikler seg inn søppel og dør, og fordi fordøyelsessystem kan bli skadet. Dette er et stort problem i andre havområder, men omfanget på problemet er lite kjent i Barentshavet.

4.11.1.1 Strandsøppel Svalbard

Figur 4.11.1.1 Søppelmengde på utvalgte strandområder på Svalbard.

Les hele kapittel 4.11.1

4.11.1 Strandsøppel (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Kystverket og Norsk Polarinstitutt
Forfattere
Synnøve Lunde
Datagrunnlag
MOSJ/Norsk polarinstitutt/Sysselmannen på Svalbard
http://npweb.npolar.no/tema/Miljo_overvakning
Type indikator
Forurensningsindikator
Referanseverdi
Ingen forsøpling
Tiltaksgrense
Uakseptabel forsøpling i strandsonen
SVO-relevans
Alle