Hopp til hovedteksten
Is_barentshavet_1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

4.2. Iskanten

Indikatoren Det skapes da spesielle forhold som gir høy planteplanktonproduksjon. Primærproduksjonen er intens, men blant annet fordi vannet er så kaldt er det begrenset med dyreplankton til stede for å beite på planteplanktonet.

Mye av planteplanktonet synker derfor til bunns og kan nyttiggjøres av bunndyrsamfunnene. Indikatoren kan kobles til biomasse av dyreplankton og lodde. Indikatoren Planteplankton: Biomasse og produksjon ved iskanten (4.2) er i år identisk med fjorårets bidrag. Oppdatering
kommer neste år basert på publikasjoner som er under utarbeidelse. som presenteres i dette kapitlet er koblet til beskrivelsen av produksjonen som skjer etter hvert som isen smelter og trekker seg nordover om sommeren.