Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - Kyst og havbruk 2008

Kystklima

Last ned:

1.2_Klima_og_klimaendringer_i_fjordene_og_pa_kysten.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.3_Mindre_tilforsel_av_naeringssalter_til_Skagerrak.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.4_Overvaking_av_alger_langs_norskekysten.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.5_Kartlegging_av_biologisk_mangfold.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.6_Positiv_interesse_for_bevaringsomrader_for_hummer.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.7_Nye_forvaltningsregler_for_hummer.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.8_Introduserte_arter_-_trussel,_men_ogs_kunnskapskilde.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.9_Kongekrabbens_effekter_pa_okosystemet.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.10_Viktige_patogener_i_kystsonen.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.11_Effekter_av_spillfor_pa_marine_organismer.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.12_Hva_betyr_EUs_vannrammedirektiv_for_kysten.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.13_Kartlegging_av_turistfiske.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.14_Kystreferanseflaten_gjev_kunnskap_til_havforskinga.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.15_Krakeboller_-_skadedyr_eller_ressurs.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.16_Dyrking_og_utnyttelse_av_marine_makroalger.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

1.17_Vill_osters_-_en_fangstbar_ressurs.pdf

Kapittel 1 Forvaltning av kysten
Last ned:

2.1 Kystsel

Last ned:

2.2_Norsk_kysttorsk_nord_for_62o.pdf

Kapittel 2 Kystressurser
Last ned:

2.3_Kyst-_og_fjordbrisling.pdf

Kapittel 2 Kystressurser
Last ned:

2.4_Rognkjeks_og_rognkall.pdf

Kapittel 2 Kystressurser
Last ned:

2.5 Europeisk ål

Last ned:

2.6 Hummer

Last ned:

2.7 Taskekrabbe

Last ned:

2.8 Kongekrabbe

Last ned:

2.9 Haneskjell

Last ned:

2.10 Stort kamskjell

Last ned:

2.11_Stortare.pdf

Last ned:

2.12_Kveite.pdf

Kapittel 2 Kystressurser
Last ned:

3.1_Produksjon_av_oppdrettsfisk_2007.pdf

Kapittel 3 Havbruk
Last ned:

3.2_Markedssituasjonen_for_oppdrettsfisk_2007.pdf

Kapittel 3 Havbruk
Last ned:

3.3.1_Helsesituasjonen_hos_laksefisk.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.3 Helse hos oppdrettsfisk
Last ned:

3.3.2_Helsesituasjonen_hos_marin_fisk.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.3 Helse hos oppdrettsfisk
Last ned:

3.4_Produksjon_av_skjell.pdf

Kapittel 3 Havbruk
Last ned:

3.5_Tilstanden_langs_kysten_og_i_fjordene_-_overgjdslet.pdf

Kapittel 3 Havbruk
Last ned:

3.6.1_Oksygennivet_viktig_for_oppdrettsfisken_sin_helse_og_velferd.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.6 Fiskevelferd
Last ned:

3.6.2_Oyevandring_hos_kveite.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.6 Fiskevelferd
Last ned:

3.6.3_Nedsenkede_merder_-_en_del_av_fremtidens_lakseoppdrett.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.6 Fiskevelferd
Last ned:

3.6.4_Velferdsmeter.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.6 Fiskevelferd
Last ned:

3.7.1_Sykdom_-_en_drlig_start_p_livet.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.7 Sykdom og smittespredning
Last ned:

3.7.2_Lakselussituasjonen_p_Vestlandet_i_2007.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.7 Sykdom og smittespredning
Last ned:

3.7.3_Miljeffekter_av_lakselusmidler.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.7 Sykdom og smittespredning
Last ned:

3.8.1_Reproduktiv_isolering_av_oppdrettsfisk.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.8 Effekter av rømt fisk
Last ned:

3.8.2_Sporing_av_urapportert_romt_laks_-_kva_no.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.8 Effekter av rømt fisk
Last ned:

3.9.1_Langtidseffekter_av_storskala_utsetting_av_hummer.pdf

Kapittel 3 Havbruk Miljøvirkninger av havbruk og havbeite
Last ned:

3.8.3 Øklogiske interaksjonar mellom rømt regnbogeaure og vill laks og sjaure

Kapittel 3 Havbruk 3.8 Effekter av rømt fisk

Last ned:

3.9.2_Okologiske_effekter_i_skjelldyrking.pdf

Kapittel 3 Havbruk Miljøvirkninger av havbruk og havbeite
Last ned:

3.9.3_Effekter_av_organiske_utslipp_og_miljsystembasert_forvaltning_av_akvakultur.pdf

Kapittel 3 Havbruk 3.9 Miljøvirkninger av havbruk og havbeite
Last ned: