Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - Kyst og havbruk 2007

Statusrapport for norsk akvakultur 2007

2009.01.16 20:26
Last ned:

Utfordringer i kystsonen

2009.01.16 20:26
Last ned:

Kystklima

2009.01.16 20:26
Klima og klimastatus
Kyst og fjord
Last ned:

Termograftjenesten er modernisert

2009.01.16 20:26
Last ned:

Overvakning av alger langs norskekysten

2009.01.16 18:22
Last ned:

Introduserte arter tilfellet amerikansk lobemanet

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.6 Korallrev i fjorder og langs kysten naturperler

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.7 Sjørreten salmo trutta i sørnorge

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.8 Verdiklassifisering marine naturtyper

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.9 Technetium i norske kystområder resultater

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.10 Marinokologiske effekter av vindmøller i sjøen

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.12 Bruk av genetiske metoder i forvaltningen

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.13 Kystreferanseflaten i havforskinga si tjeneste

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.14 Bestandsestimering med kongekrabbeteiner

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.16 Overvakning evaluere effekten av laksefjorder vassdrag

2009.01.16 20:26
Last ned:

1.18 Veibok om den norske kyststrømmen

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.1 Kystsel

2009.01.16 20:26
Sel
Last ned:

2.2 Norsk kysttorsk

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.3 Kyst og fjordbrisling

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.4 Rognkjeks

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.5 Europeisk ål

2009.01.16 20:26
Ål
Last ned:

2.6 Hummer

2009.01.16 20:26
Hummer
Last ned:

2.7 Taskekrabbe

2009.01.16 20:26
Taskekrabbe
Last ned:

2.8 Kongekrabbe

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.9 Haneskjell

2009.01.16 20:26
Haneskjell
Last ned:

2.10 Stort kamskjell

2009.01.16 20:26
Kamskjell
Last ned:

2.11_Stortare.pdf

2009.01.16 20:26
Tang og tare
Last ned:

2.12_Sma_lite_utnyttede_uutnyttede_ressurser.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.1_Produksjon_av_laks_og_regnbueorret_2006.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.2_Markedssituasjonen_for_laks_og_orret_2006.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.3_Produksjon_av_torsk_og_kveite_2006.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.4.1_Helsesituasjonen_hos_oppdrettsfisk_2006_laksefisk.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.4.2_Helsesituasjonen_hos_oppdrettsfisk_2006_marinfisk.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.5_Oppdrett_av_steril_fisk.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.7_Saedkvalitet_hos_steinbit.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.8_Kveiteyngelproduksjon_i_utvikling.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.9.2_Dyrevelferd_i_marin_yngelproduksjon.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.9.3_Hvordan_har_oppdrettsfisken_det_i_merdene.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.9.5_Nodavirus_hos_marin_fisk.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.9.6_Bivirkninger_av_vaksinasjon.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.10.1_Parisvatnet_20_ar_med_torskeoppdrett.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.10.3_Oppdrettstorsk_rommer_ved_a_gyte_i_merdene.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.10.4_Hvorfor_hvordan_hvor_rommer_oppdrettstorsk.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.10.5_Utbredelse_og_status_av_francisella_pa_torsk_norge.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.10.6_Genom_og_genomforsking_hva_er_dette.pdf

2009.01.16 20:26
Last ned:

3.11.1_Produksjon_av_skjell.pdf

2009.01.16 20:27
Last ned:

3.11.3_Stillehavsosters_pa_avveie.pdf

2009.01.16 20:27
Last ned:

3.12.1_Seien_er_oydelagt.pdf

2009.01.16 20:27
Last ned:

3.12.2_Oppdrett_stimulerer_dyreliv_i_fjordene.pdf

2009.01.16 20:27
Last ned:

3.12.3_Romt_laks_atferd_og_gjenfangst.pdf

2009.01.16 20:27
Last ned: