Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - 2004

Dyrevelferd_-_velferd_for_hvem.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

Sammendrag.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

1.1_Produksjon_av_laks_og_regnbueorret_i_2003.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

1.2_Markedssituasjonen_for_laks_og_rret_i_2003.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

1.3_Helsesituasjonen_hos_laksefisk.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

1.5_Roye_-_liten_fisk_kan_bli_stor_mat.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

1.7_Vaksinasjonsstrategi_for_vaar-_og_hostsmolt.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

1.8_Negative_virkninger_av_lakselus_paa_laks_i_havet.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.1_Oppdrett_av_torsk.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

2.2_Avlsarbeid_skal_sikre_lonnsomheten_i_torskeoppdrett.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.4_Levendefr_i_marin_yngelproduksjon.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.5_Oppdrett_av_kveite.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.6_Andre_marine_fiskearter_i_oppdrett_i_Norge.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.9_Helsesituasjonen_hos_marin_oppdrettsfisk.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.1_Havbeiteloven_-_et_virkemiddel_for_naeringsutvikling.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.2_Miljovirkninger_av_blaaskjelldyrking.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.3_Provedyrking_av_osters_i_Sunnhordland.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.4_Kvalitet_paa_osters,_kamskjell_og_blaaskjell.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.6_Oppdrett_av_hummer_-_en_ny_naering_i_utvikling.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

4.1_Bioteknologi_og_det_marine_potensialet.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

4.2_Vaksineutvikling_paa_gennivaa.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

4.3_Marin_funksjonell_genomforskning.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

4.4_Lakselusresistens_hos_atlantisk_laks.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

4.5_Lakselus_-_vaksineutvikling.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

5.1_Miljostatus_for_norsk_havbruk.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

5.2_Utfordringer_for_norsk_havbruk.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

5.5_Tilapia_-_framtidas_tropiske_oppdrettsart.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.5_Skallets_styrkeegenskaper_-_viktig_i_skjelldyrking.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned: