Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2018

Publisert: 21.02.2018 - Oppdatert: 23.02.2018
sel.png

Hvorfor ser fiskerne så mye mer sel enn havforskerne teller?

Kronikk i Fiskeribladet 18. februar: Fiskere og forskere samarbeider for å øke tilliten til Havforskningsinstituttets seltellinger.

Publisert: 14.02.2018
Trålfangst fra Norskehavet

Stoda for fiskebestandene våre

Kronikk i Fiskeribladet 14. februar: Det står stort sett ganske bra til med fiskebestanden i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

Publisert: 02.01.2018 - Oppdatert: 03.01.2018
Sissel Rogne

Tenkt nytt, tenk stort, tenk dypt

Kronikk i Bergens Tidende 3. januar: Skal Havforskningsinstituttet ta ut full gevinst etter fusjonen med NIFES, må vi samles i et bygg med rom for vekst, utvikling og effektivitet. Forskningsskipene er bærebjelken i rådgivningen vår, og de må ha kaiplass ved nybygget.  

Publisert: 12.04.2018
Oppdrettsanlegg

Tilsetningsstoffet som hindrer eksplosjon

Kronikk i Aftenposten 12.04: Ethoxyquin er påbudt i fiskefôr for å hindre at fôret selvantenner. Men hva vet vi om helseeffektene av dette omdiskuterte tilsettingsstoffet?