Hopp til hovedteksten
nansen
«Dr. Fridtjof Nansen»
Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Høsting fra havet er viktig for å mette folk i u-land

Kommentar i Fiskeribladet 8.juli 2017: Skal alle få mat, må en større andel av vårt proteinbehov hentes fra havet. Bærekraftig forvaltning blir avgjørende for å sikre verdens matbehov.

Skrevet av Erik Olsen, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet

Spesielt i utviklingsland med en sterk befolkningsvekst og en begrenset matproduksjon er økt høsting og produksjon fra havet en viktig næring for fremtiden. Norge er en stormakt innen utviklingsbistand. I over 50 år har bistand til en mer bærekraftig fiskeriforvaltning vært et av våre viktigste bidrag til utviklingsland.
 
Gjennom forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» og Nansen-programmet har forskere fra HI kartlagt fiskeressurser og gitt opplæring i bærekraftig fiskeriforvaltning. Nansen-programmet har vært en stor suksess, men i mer kystnære strøk eller konfliktområder er det vanskelig for «Nansen» å operere. I slike områder har vi derfor måtte finne alternative måter å drive fiskeribistand. Nå kan vi vise til gode resultater fra vårt prosjekt i krigsherjede Sudan.
 

Vanskelig å fø alle

Sudan er enormt stort - Afrikas tredje største land. Landet har en historie som strekker seg tilbake til det gamle Egypt, og dette var et av de første områdene hvor kristendommen slo rot. Dagens Sudan er et ustabilt diktatur. Mest kjent for fattigdom, borgerkrig og en væpnet konflikt med Sør-Sudan. I nordøst strekker landet seg mot Rødehavet med en 700 kilometer lang kystlinje. Dette er en fredelig del av Sudan. Denne freden fra konflikt er nok kjærkommen for de titusenvis av flyktningene fra Syria som har søkt seg til tryggheten her. Men fattige Sudan kan ikke tilby mye mer enn trygghet.
 
Flyktningstrømmen gjør det enda vanskeligere å fø alle som bor her. I dag lider 30 prosent av befolkningen i kystregionen i Sudan av underernæring. Mat fra havet er et viktig bidrag til at folk ikke sulter. Fisk og sjømat kan mette mange. Men uten at man har oversikt over omfanget av fisket, hva og hvor mye som blir tatt opp fra havet, risikerer man overfiske. Det er da fattige fiskere stadig må lenger ut fra land for å få tak i nok fisk. Til slutt kan man ha høstet ressursene så feil over så lang tid at det ikke er noe igjen. Og da vil enda flere sulte. 
 

Kaos

Det er derfor en bærekraftig fiskeriforvaltning er så avgjørende. Norske havforskere har i fem år jobbet med å få på plass en føre-var og bærekraftig fiskeriforvaltning i Sudan. I samarbeid med FNs industriorganisasjon UNIDO har vi klart å etablere en pålitelig statistikk over fangst, og vi har lært opp både lokale forskere og myndigheter. Hvert år kjører vi lange tokt fra grensen til Egypt i nord og ned til Eritrea i sør. Vi bruker et arsenal av metoder som spenner fra undervannsvideo til teiner for å studere fiskenes biologi og utbredelse.
 
Men det er selvsagt ikke problemfritt å etablere en fungerende forvaltning i et politisk kaos. I Sudan har folk flest nok med å overleve, og flyktningstrømmen fra Syria legger ytterligere press på situasjonen.
 
Lønnen til offentlig ansatte, som forskere, dekker knapt halvparten av levekostnadene deres. Utstyret de har er primitivt. Utdanningsnivået er lavt. Sudan er et av mange utviklingsland som mister kompetent arbeidskraft ut av landet. De som har utdannelse, tar bedre betalte jobber utenlands. Det er en utfordring for oss - vi lærer opp ansatte, som så slutter. Det gjør kontinuitet vanskelig.