Hopp til hovedteksten
Kjønnsmoden laks
- De største genetiske forskjellene mellom laks fra Sør- og Nord-Norge ble funnet i en type gener som gir motstand mot virus- og bakterieinfeksjoner, heter det bl.a. i denne kronikken.
Foto: Helen Petersen
Utskriftsvennlig versjon

Ulik laks i sør og nord

Kronikk i Dagens Næringsliv 09.09.2016. Villaks i Sør- og Nord-Norge har ulike gener. Siden oppdrettslaksen er «søring», blir gen­risikoen ved rømming større i nord.

Det er kjent at det finnes genetiske forskjeller mellom sørlige og nordlige stammer av norsk villaks, men frem til i dag har det vært ukjent hvilke gener og egenskaper som ligger til grunn for disse forskjellene. Gjennom detaljerte studier av DNA fra laksestammer i Sør- og Nord-Norge, har vi ved Havforskningsinstituttet nå påvist viktige forskjeller mellom geografisk adskilte stammer. Resultatene fra studien er nylig publisert i den vitenskapelige publikasjonen BMC Genomics.

Det finnes villaks langs hele kysten fra Enningdalselven i Østfold til Grense-Jakobselv i Finnmark. Gjennom tusener av år har laksen tilpasset seg ulike lokale forhold i de forskjellige elvene og dette har satt spor i laksens arvemateriale (DNA).

De største genetiske forskjellene mellom laks fra Sør- og Nord-Norge ble funnet i en type gener som gir motstand mot virus- og bakterieinfeksjoner. Her fant vi viktige endringer i genenes oppbygning som resulterer i at genene får endret funksjon. Hvorvidt disse endringene er viktige for motstand mot sykdom, vet vi fortsatt ikke, men det kan for eksempel være at genet gir laksen bedre beskyttelse mot visse virus eller bakterier.

Dette er en indikasjon på at laksen fra Sør- og Nord-Norge har vært utsatt for forskjellige sykdommer og har tilpasset seg deretter.

Oppdrett av laks er en viktig næring i Norge, men rømming og genetisk innblanding med villaks kan gi store problemer med potensielt alvorlige konsekvenser. Laksen som brukes i kommersielt oppdrett i Norge er avlet frem gjennom mange år og er i hovedsak basert på ville laksepopulasjoner fra Sør-Norge.

Dette kan i verste fall bety at laksen i nord er mer utsatt dersom oppdrettslaks får blande genene sine med de ville laksestammene der.

Innblanding av oppdrettslaks kan redusere villaksens genetiske tilpasning til sykdommer og andre lokale forhold i Nord-Norge. Selv om konsekvensene av slik innkrysning av oppdrettslaks i ville laksebestander er ukjent, indikerer denne studien at risikoen bør vurderes ulikt i Sør- og Nord-Norge.

Laksens arvemateriale ble nylig kartlagt, og det ble vist at det skjedde en duplisering av hele arvematerialet for rundt 80 millioner år siden. Det førte til at svært mange av laksens gener finnes i to kopier. I vår studie ser vi at denne dupliseringen kan ha gitt laksen større evne til å tilpasse seg nye omgivelser ved å innføre genetiske endringer (mutasjoner) i den ene av de to kopiene, mens den andre kopien forblir uendret. Dette kan være med å forklare fleksibiliteten i laksens livsløp.

Kunnskap om variasjonene i genene for sykdomsmotstand mellom Sør- og Nord-Norge kan være nyttig for oppdrettsnæringen. Sykdom og infeksjoner gir store problemer, men risikoen kan reduseres ved å innføre genetiske varianter som gir bedre beskyttelse mot sykdommer. Dette kan oppnås ved å krysse inn laks med de ønskede genetiske variantene i oppdrettslaksen, eller ved målrettet genredigering hvor man tar i bruk moderne bioteknologi for å sette inn beskyttende varianter som finnes naturlig i villaks. Slik kan næringen gjøres mer bærekraftig.

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning