Hopp til hovedteksten
Sild
Utskriftsvennlig versjon

Fisker mot forsker - en kommentar

Kronikk i BT 16.03.14: I Bergens Tidende i dag kan vi lese at fisker står mot forsker i synet på hvor mye sild det er i havet. For det er mye sild der, forskerne har beregnet gytebestanden av norsk vårgytende sild til å være vel 4 millioner tonn og det er en stor bestand. Fiskerne mener det må være mer og de ser veldig mye sild i havet.

Dialogen mellom fisker og forsker er viktig og fra forskerhold deler vi gjerne vår kunnskap med fiskerne og lytter til deres erfaringer og synspunkt. Temperaturen i dialogen er til tider høy, spesielt når kvotene går ned. Det er en situasjon vi lever godt med og forstår.

Når det gjelder bestanden av norsk vårgytende sild er det en bestand som har en historie hvor vi fisket mye på 1950- og 60-tallet tallet, men fikk en dramatisk nedgang fra tidlig på 1970-tallet og fisket minimalt fram til midten av 1980-tallet. Det er viktig å huske at silda var lett tilgjengelig for fiske i nedgangsperioden, slik den er nå. Den gode 1983-årsklassen gav grunnlag for et rikt fiskeri i mange år, men nå har vi ikke hatt en god årsklasse siden 2004 og bestanden minker. Det er grunnen til at kvotene er lavere i 2014 enn de har vært på svært mange år. Og skulle vi få en god årsklasse nå, tar det flere år før den er fiskbar.

Fisk blir forvaltet i et robust, internasjonalt system som baserer seg på forskernes data fra tokt og statistikk som viser hvor mye som er fanget. All denne informasjonen blir vurdert i arbeidsgrupper i Det internasjonale råd for havforskning (ICES)  hvor forskere fra mange nasjoner deltar. Beregningene av størrelsen på bestanden blir gjort med modellverktøy som er solid vitenskapelig evaluert.  Det gir grunnlag for rådet forskerne gir for at vi skal ha en bærekraftig høsting.

Så har politikerne fastsatt en regel for hvordan bestanden skal høstes. For norsk vårgytende sild tilsier den regelen at gytebestanden ikke skal komme under 2,5 millioner tonn fordi historien har vist at da er sjansen for god rekruttering svært lav. For å unngå det skal uttaket reduseres når bestanden kommer under 5 millioner tonn, noe den har gjort i år. Det resulterte i en reduksjon i kvoten på 200 000 tonn fra 2013.

Norsk fiskeriforvaltning har mange suksesshistorier. Forvaltningen baserer seg på den best tilgjengelige kunnskap, et solid regelverk, kontroll og sanksjonsmuligheter. I kunnskapsgrunnlaget inngår data fra fiskeriene sammen med forskernes målinger og observasjoner. Ny teknologi åpner muligheten for at en kan nyttiggjøre seg mer av fiskernes erfaringskunnskap  Derfor er dialogen og tilliten viktig mellom partene, sjøl om vi ikke alltid blir enige.

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild