Hopp til hovedteksten
Maling_av_hummer1000.jpg
 Måling av hummer
Foto: Tor Birkeland
Utskriftsvennlig versjon

Verdens verste hummerforvaltning?

Kronikk i Dagbladet 12. desember: Forfatter Henning Røed retter, i sin kronikk i Dagbladet 11. desember, kritikk mot Norges forvaltning av hummerbestanden. Kronikken bygger på boken «Fiskehistorier» der Røed blant annet argumenterer for at Norge har verdens verst forvaltede hummerbestand.

Forvaltningen av hummer har, som Røed skriver, en nokså brokete historie der det har tatt både tiår og hundreår før foreslåtte forvaltningstiltak har blitt iverksatt. Konsekvensen av dette er at hummerfisket i dag i praksis er «kommersielt utryddet». Det har blitt et fiske dominert av utøvere som har dette som rekreasjon. Røed tar utgangspunkt i hummerbestanden i USA og Canada for å vurdere potensialet for den norske hummerbestanden.

I denne sammenheng glemmer han å nevne at veksten i den amerikanske hummerbestanden ser ut til å ha klar sammenheng med kollapsen i fiskebestandene på 90-tallet. Dette åpnet opp for en tilnærmet eksplosjon i bestanden. Dages tetthet av hummer i Gulf of Maine er bekymringsverdig. Et sykdomsutbrudd vil kunne slå ut både bestanden og fiskeriet, som i dag er nesten utelukkende basert på hummeren.

Videre bruker Røed fangsttallene fra Nord-Amerika til å gjøre et «forsiktig» anslag om at Norge kunne hatt et hummerfiske på 20 000 tonn (mot 62 tonn offisielt i landet i 2012). Dette er nok en smule optimistisk.

Potensiale for gjenoppbygging

På 1800-tallet gikk i hovedsak all hummerfangst i Norge til eksport og ble offisielt registrert. Fra 1810 til 1940 var den årlige totalfangsten sjelden over 1000 tonn. Det er vanskelig å se for seg et uttak på 20 000 tonn. Overdrevne forventninger til tross, det er definitivt et potensial for å gjenoppbygge hummerbestanden slik at den kan bli en viktig økonomisk ressurs for kystfiskerne igjen.

Forfatteren spekulerer i om de faktiske hummerfangstene kan være tre til fire ganger høyere enn de offisielle fangsttallene. Dette er en grov underdrivelse. Havforskningsinstituttets undersøkelser viser at de reelle hummerfangstene er ti til 14 ganger høyere enn det som offisielt blir rapportert i Skagerrak. Yrkesfiskerne rapporterer kun hver tredje hummer de fisker. Men mest viktig er det at fritidsfisket står for 65 til 80 prosent av uttaket. Denne gruppen har ingen rapporteringsplikt.

Hummerfisket har beveget seg fra en økonomisk ressurs til en rekreasjonsressurs. I Nord-Amerika er hummerfisket tilnærmet en ren kommersiell aktivitet, det er den ikke i Norge.

Hvordan gjenoppbygge bestanden?

Hva kan gjøres for å gjenoppbygge hummerbestanden igjen, slik at den blir en viktig ressurs for kystfiskerne?

Bevaringsområder for hummer har vist at lokale hummerbestander lar seg gjenoppbygge når de får være i fred fra fiske. Et nettverk av bevaringsområder langs kysten ville vært et effektivt tiltak for å bygge en mer robust bestand. Videre må også fisketrykket reduseres.

Samtidig må vi få kunnskap om hvor mye hummer som faktisk blir fisket i Norge. Skal dette oppnås må det på plass et påmeldingssystem for både fritids- og yrkesfiskere. Med en oversikt over fiskeinnsats og fangst kan det utvikles en kunnskapsbasert forvaltning, der innsats og uttak kan reguleres i takt med bestandsoppbyggingen.

Uten kunnskap om de faktiske fangstene vil forvaltningen av hummer fortsatt være en datafattig, ad-hoc-preget forvaltning, best tilpasset de som ikke er avhengig av lønnsomhet i fisket, altså fritidsfiskere.

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Europeisk hummer