Hopp til hovedteksten
AntarktisForskning.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Marint kunnskapsnav i verdensklasse på Marineholmen

Kronikk i Bergens Tidende 01.06.12: - Den marine næringen hadde ikke eksistert i Bergen om det ikke hadde vært for innsatsen som forskningsmiljøene har nedlagt, uttalte Ole-Eirik Lerøy, den gang konsernsjef i Lerøy Seafood, nå styreleder i Marine Harvest under et møte om marin forskning i ’08. Han er ikke alene om å mene at forskning er avgjørende for det kompetanseintensive næringslivet. 

Dag Rune Olsen, dekan, Universitetet i Bergen, Tore Nepstad, adm. dir. Havforskningsinstituttet, Arne S. Svindland, adm. dir. UNI Research, Peter M. Haugan, adm. dir. Nansensenteret. 01.06 2012

Prosjektet «Et kunnskapsbasert Norge», ledet av professor Torger Reve, slår fast at nærhet til konkurransedyktig universiteter, miljøer med mange internasjonale kunnskapsarbeidere og fremragende infrastruktur er avgjørende for fremtidig verdiskapning. Også offentlig forvaltning er kompetansekrevende. Solid kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å kunne treffe gode valg.

Internasjonalt ledende

De marine forskningsmiljøene i Bergen er internasjonalt ledende. Målt etter antall vitenskapelige artikler og hvor ofte disse siteres plasser Bergen seg som den 13. viktigste marine forskningsbyen globalt og 6. størst i Europa. Forskningsrådet gjennomførte nylig en evaluering av en rekke norske forskningsmiljøer. SARS-senteret for marin molekylærbiologi fikk toppkarakter av et internasjonalt ekspertpanel.  Også våre fiskehelseforskere fikk en særdeles god karakter og er det sterkeste miljøet i Norge. Bergensmiljøene ble i fjor tildelt to Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), ett knyttet til forskning på lakselus, og ett for bærekraftige fiskeredskaper (CRISP).

Marin forskning er viktig for Norge. Forskningsrådet utarbeider en egen strategi (HAV 21) som skal fremme bærekraftig næringsutvikling og god forvaltning av det marine miljø. EU har også lansert sitt marine forskningsprogram (JPI Oceans) som skal sikre kunnskap om og bærekraftig utvikling av de marine ressurser. Miljøene i Bergen har allerede omfattende forskning på disse områdene.

Samlokalisering gir styrke

De marine forskningsmiljøene i Bergen er med sine mange kunnskapsmedarbeidere, sitt nettverk og infrastruktur, internasjonalt konkurransedyktig. Den marine forskningen kan imidlertid styrkes vesentlig ved å samlokalisere forskerne og sentral infrastruktur. Nye ideer, kunnskap og innsikt oppstår ofte når forskere fra ulike miljøer eksponeres for hverandre. Arkitektur og planløsninger påvirker vår samhandling. Samlokalisering vil derfor bare gi forskningsmessig merverdi dersom vi evner å skape arenaer for samhandling og møteplasser som innbyr til kommunikasjon.

Samfunnet legger i økende grad vekt på å vise de samlede effektene av ulike miljøers forskning.  Nærheten til, og samhandling med, de samfunnsvitenskapelige og økonomiske miljøene på universitetet vil i framtid også utgjøre et viktig konkurransefortrinn for å skape et helhetlig marint kunnskapsnav. 

Universitetet i Bergen er allerede godt etablert på Marineholmen; det samme gjelder UNI Research og Nansensenteret. Havforskningsinstituttet må om ikke lang tid se seg om etter nye lokaler. Marineholmen er derfor det naturlige samlingspunkt for et marint kunnskapsnav i verdensklasse.