Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2010

Publisert: 17.12.2010
Oppdrettsanlegg

Kan norskekysten tåle mer havbruk?

Kronikk i Bergens Tidende 16.12.10: Ja, men først når oppdrettsnæringen har fått kontroll på lakselus, rømming og sykdom.

Publisert: 17.12.2010
Beitende knølhval

Fra marinebase til marin base?

Kronikk i Nordlys 15.12.10: La den marine forskningen i nord overta Olavsvern når marinen forlater basen! Dermed forblir den i offentlig eie.

Publisert: 03.12.2010
reketokt2010_imr.jpg

Kommer rekene tilbake neste sommer?

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 03.12.2010: De lave rekefangstene med tilsvarende høye rekepriser var en gjenganger i avisene i sommer. Hvor har alle rekene blitt av? Hovedårsaken er hverken maneter eller overfiske i tidligere år, men at det rett og slett er blitt lite reker å tråle etter. Tre år på rad med ugunstige forhold for smårekene har gjort at færre har overlevd sitt første leveår.

Publisert: 18.11.2010

Hva er problemet med å slippe ut Magnafloc 1707 i fjorden?

Kronikk i Finnmarken 18. november.

Publisert: 17.11.2010
Oppdrettsanlegg

Fakta om Havforskningsinstituttet

Flere aviser har tatt inn en kronikk av Roald Dahl jr. fra Norges Miljøvernforbund t 12. oktober 2010. Kronikken inneholder så pass vesentlig feilinformasjon om Havforskningsinstituttet og Havforskningsinstituttets virksomhet at det er nødvendig å korrigere.

Publisert: 20.09.2010
Isfjell

Internasjonale ordninger for det arktiske marine miljø

Kronikk i Nordlys 20.09.2010: Er det internasjonale avtaleverket for det marine miljøet tilstrekkelig til å møte utfordringene en står ovenfor i Arktis? Klimaendringer og økonomiske aktiviteter i Arktis reiser spørsmål om eksisterende internasjonale ordninger for forvaltningen av det marine miljøet er gode nok. Dette er et omfattende og komplisert tema. De fleste vil være enige i at eksisterende ordninger påflere områder trenger å utvikles videre. Dette skjer da også i praksis.

Publisert: 11.08.2010
Hav sol.jpg

Klima for forhandlinger?

Kronikk i Nordlys 10.08.2010: En dårlig sommer i Tromsø til tross, den globale oppvarmingen fortsetter. Men forhandlingene om internasjonale begrensninger på utslipp av klimagasser står i stampe.

Publisert: 30.06.2010 - Oppdatert: 02.07.2010
Hav

FN-konsultasjoner ved et veiskille?

Kronikk i Nordlys 30.06.2010: De årlige havrettskonsultasjonene i FN ble avholdt i New York siste uke. Det ble lite konsultasjoner og enda mindre havrett.

Publisert: 21.05.2010
Nansen1000.jpg

Dobbeltmoral og Vest- Sahara

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 21.05.2010: I en artikkel 5. mai og i lederen 7. mai beskyldes norsk UD for dobbeltmoral i forbindelse med at  FF Dr. Fridtjof Nansen i en årrekke frem til 2006 har kartlagt fiskeressurser utenfor Vest-Sahara samtidig som norske næringsinteresser frarådes å delta i virksomhet i området. På overflaten kan kanskje dette ses på som dobbeltmoral, men går man litt dypere inn i saken vil man se at dette er et forsøk på å balansere kryssende interesser.

Publisert: 21.05.2010
Hav m is.jpg

Suksessforvaltning i nord

Kronikk i Nordlys - 21.05.2010: Norge og Russland har siden midten av 1970-tallet utviklet et forvaltningsregime for de felles fiskeressursene i Barentshavet. I motsetning til hva situasjonen er mange andre steder, er de store kommersielle bestandene i nord i god forfatning.

Publisert: 19.05.2010
Blårosa utsikt

Hvordan dele et hav og fisken som svømmer der

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 19. mai 2010: Iveren etter å telle mulige oljefat i det nye norske området som er kommet til etter delelinjeavtalen i Barentshavet er nærmest grenseløs. De store fiskerressursene i havområdet er satt helt i skyggen. Det bør imidlertid ikke lede noen til å tro at fisken som svømmer i Barentshavet er mindre viktig enn oljen som eventuelt gjemmer seg i havbunnen.

Publisert: 29.04.2010 - Oppdatert: 02.11.2010
Decibel_imr.jpg

Når fjordene gråner

Kronikk i Bergens Tidende 29. april 2010: I disse dager diskuteres vern av våre sårbare havområder i nord heftig. Et stykke nærmere land blir norske fjorder godkjent som avfallsplasser – med myndighetenes velsignelse.

Publisert: 05.03.2010
Lodde

Mengdemåling - lite tjenlig i loddeforvaltningen

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 5. mars 2010: Tre år med vinterloddetokt viser at det er dårlig samsvar mellom prognoser gjort om høsten (kvotegrunnlag) og målingene foretatt på vinteren. Vinteren 2007 ble det målt mer lodde enn det som var lagt til grunn for kvoten, i 2009 langt mindre. I denne kronikken drøftes det hvilke følger det hadde fått for loddekvotene dersom Norge hadde brukt den ”islandske metoden” med kvoter basert på gyteinnsiget.  

Publisert: 18.03.2010
Oppdrettsanlegg

Plantegift mot lakselus

Kronikk i Nationen 17.mars 2010. I en kronikk i Nationen 3. mars omtaler Frode Strønen bruk av lusemidlene diflubenzuron og teflubenzuron i lakseoppdrett i relasjon til miljøeffekter og matsikkerhet.

Publisert: 08.04.2010
Hav m is.jpg

Forvaltningsplan 2.0

Kronikk i Nordlys 07.04.10: Forvaltningsplanen for Barentshavet feirer fireårsjubileum. Regjeringen har signalisert ny stortingsmelding og oppdatering av planen.