Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2009

Publisert: 18.12.2009
Torsk

Usikkerhet som unndrar seg tallfesting

Kronikk i Teknisk Ukeblad 18. desember 2009: Før det gis klarsignal for oljeleting må det gjøres risikoanalyser for å kartlegge hvilke uønskede situasjoner som kan oppstå, sannsynligheten for at de skal oppstå, og konsekvensene dersom de oppstår.

Publisert: 15.12.2009
Sild

En halv grad er ingen bagatell

Kronikk i Klassekampen 9. desember 2009: Siden 1900 har temperaturen i Barentshavet økt med en halv grad, også når det er tatt høyde for langtidssvingningene. Økningen er absolutt ikke til å bagatellisere. Fortsetter temperaturutviklingen i samme mønster vil vi mot midten av dette århundret kunne få et havklima som er omtrent 1,5 grader varmere enn i dag.

Publisert: 11.12.2009
Kyst

Forskning på marine bevaringsområder

Kronikk i Kragerø Blad Vestmar10.12.09: Det pågår for tiden en spennende og interessant debatt i Kragerø om soneplanlegging og bruken  av kystområdene.

Publisert: 01.12.2009
exxon.jpg

Lærdommer fra Exxon Valdez

Kronikk i Bergens Tidende 1. desember 2009: 20 år etter Exxon Valdez-ulykken er Prince William-sundet fortsatt preget av oljesøl. Hva kan Norge lære?

Publisert: 11.11.2009
Fiskebåt i Lofoten

Katastrofe verd «halvt oljefond»?

Kronikk i Dagens næringsliv 11.11.09: «West Atlas»-brannen viser at uhell skjer selv under optimale forhold. Tilsvarende utslipp ved Lofoten–Vesterålen kan gi dramatiske konsekvenser, skriver forsker og programleder for Olje-fisk Erik Olsen og forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet.

Publisert: 07.10.2009 - Oppdatert: 08.10.2009
GosogLofoten.jpg

Norge trenger et Havdepartement

Kronikk:  Norge forvalter i dag et havområde som er mer enn sju ganger større enn Norges landareal. Det er havområdene og ressursene vi høster derfra som gjør Norge så rikt, og som har gjort oss til verdens nest største eksportør av sjømat. Er vi i stand til å forvalte disse områdene for framtiden?

Publisert: 13.11.2009
Torsk

Mindre fiske - mer torsk

Kronikk i Dagens Næringsliv 28.10.09: Kan høyere temperatur alene forklare hvorfor Barentshavet fylles med torsk? Nei, sier Harald Gjøsæter og Bjarte Bogstad fra Havforskningsinstituttet, og viser at veksten først og fremst skyldes bedre forvaltning.  

Publisert: 12.11.2009
Fiskebåt

Oljens marine miljøeffekter

Olje- og gassnæringen har gjort Norge til en av verdens rikeste nasjoner, men har samtidig satt sitt preg på det marine miljø. I tillegg henger trusselen om alvorlige ulykker med potensielt store tap av menneskeliv og betydelige miljøkonsekvenser over oss. Avveiningen mellom samfunnsmessig nytte og faren for dramatiske miljøkonsekvenser har vært en pågående politisk debatt i snart 40 år, og den vil igjen nå et klimaks i 2010 når Forvaltningsplanen for Barentshavet skal revideres og man igjen skal ta stilling til om Lofoten/Vesterålen-området skal åpnes for petroleumsvirksomhet.

Publisert: 26.11.2009
Lunde-med-sild.jpg

Jakten på syndebukker

Kronikk i Aftenposten 26.11.09: Blant fugleinteresserte på Vestlandet er det stor bekymring for de lave bestandene av sjøfugl. Dette tilskrives lav overleving av fuglunger på grunn av matmangel, og i særlig grad at det er lite av den næringsrike tobisen. Søkelyset rettes derfor mot en ”opplagt” syndebukk, nemlig industritrålflåten som fisker tobis i Nordsjøen.