Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2006

Publisert: 03.05.2006 - Oppdatert: 03.08.2006

Olje i Barentshavet ? hvor er nyansene?

Regjeringen legger snart fram forslag til forvaltningsplan for Barentshavet. I forkant pågår en livlig debatt med tydelige tendenser til polarisering. Saken vil være bedre tjent med en nøktern vurdering av faktagrunnlag og mulige konsekvenser.

Publisert: 03.08.2006
Raudate350.jpg

Han er jo naken, sa gutten

Nordsjøen er fra gammelt av et område med rike fiskeressurser, men preges i dag av nedfiskede bestander med lav rekruttering. Årsakene til den dårlige rekrutteringen er overfiske, klimaendring og forurensning. Dagens situasjon i Nordsjøen kan ikke brukes som nøkkel til å åpne opp for oljeindustrien i nordområdene.

Publisert: 04.08.2006
overvakning.gif

Sterke under vann

Bergensregionen er et kraftsentrum for marin kompetanse i verden. Unik kunnskap om det marine miljø, og teknologisk overlegenhet i marine operasjoner kan løse Norges utfordringer knyttet til høsting av olje og fisk fra et rikt og rent hav. Denne uken ble en klynge bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i regionen utnevnt til nasjonalt ekspertsenter for undervannsteknologi.

Publisert: 29.11.2006

Sykdom - en del av naturen

I fjor høst så folk i Vefring i Naustdal betydelige mengder sei som fløt opp, død eller døende. Øyenvitner syntes det hele så ganske skremmende ut. Var fjorden blitt syk? Var dette noe nytt? Fisken ble brakt til Havforskningsinstituttet for analyser, og det var ingen tvil om at seien led av fiskesykdommen vibriose.

Publisert: 06.06.2006
Sildelarve17mm350.jpg

Vårens vakreste eventyr - 92 billioner sildelarver

En av de mest dramatiske hendelser i vår natur skjer i hemmelighet i havdypet under oss. Millioner av tonn med gytemoden sild vandrer inn fra havet for å gyte egg og melke tilsvarende vekten av Norges befolkning fem ganger. Havforskningsinstituttet har akkurat avsluttet årets sildelarvetokt og funnet rekordmange 92 billioner sildelarver. Et enormt tall som tilsvarer jordens befolkning over 15000 ganger. Målingene reflekterer også konflikten mellom olje og de mest sårbare naturressursene, tyngdepunktet av larver ble nemlig funnet rett nord for de omstridte oljeblokkene på Mørekysten.