Hopp til hovedteksten

Here you will find chronicles authored by IMR employees. The chronicles have been published in various media.

Kronikker - 2005

Publisert: 14.04.2005

Fisken i Barentshavet er vår rikdom

Fisken i Barentshavet utgjør en enestående og varig kilde til rikdom for Norge – hvis den forvaltes med fornuft. Dette beror på forskning og på innsikt i de økologiske forhold, skriver artikkelforfatterne.

Publisert: 27.01.2006

Forvaltning av nye arter

En kald vintermorgen ruslet det en svær, grovbygd villsvinråne inn på et gårdstun østpå et sted. Svinet kom fra Sverige. Bonden på gården var snarrådig. Han hentet ned elgbørsen og avlivet dyret med et velplassert skudd. Hurra! . . . eller?

Publisert: 26.10.2005

Lofoten er sårbar for olje

I Aftenposten 11/10 gir professorene Bjørlykke, Gray, Ugland og Aagaard inntrykk av at økologien i Barentshavet er robust nok til å tåle oljeutvinning. Fiskebestandene og økosystemet i Barentshavet har hatt førsteprioritet for virksomheten ved Havforskningsinstituttet i mange tiår, og vår viten tilsier at økosystemene i nord meget lett påvirkes av menneskelig aktivitet som fiske, fangst, militære operasjoner og faktisk også av industriell aktivitet på kontinentet lenger sør gjennom langtransporterte forurensninger.

Publisert: 30.09.2005 - Oppdatert: 26.10.2005
skreifiske200.jpg

Teknologi og forvaltning

Vi haustar i dag våre levande marine ressursar med metodar som ofte er destruktive for bestandane og miljøet. Utkast av småfisk, fangst og utkast av uønskja artar og øydeleggingar av korallrev og botnfauna generelt er velkjende problem for forvaltninga. Mange barrierer hindrar effektiv introduksjon av nye teknologiske løysingar i vitskap og forvalting som klart kunne avhjelpe mange presserande problem. Løysingane og brukspotensialet for næring, industri, forvalting og forsking kan utløysast berre gjennom meir intim interaksjon og målretta samhandling mellom aktørane. Skjer dette, så er bordet dekka med framtidsretta løysingar med stor positiv innverknad på ei berekraftig forvalting og kostnadseffektivt og miljørett kommersielt fiske. I tillegg kan ei slik utvikling stimulere lokal høgteknologisk eksportretta industri.

forskningsgruppen Observasjonsmetodikk