Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2004

Publisert: 04.11.2004

Å strø om seg med feil og halvsannheter

Gjennom innlegg i BT de siste ukene er det framsatt en rekke halvsannheter og feil om miljøproblem i norsk havbruk og problemer rundt oppdragsforskning.

Publisert: 15.06.2004
fiskere.jpg

Sultne blikk på Afrikas fiskeressurser

14.06.04
Mange europeiske fiskebestander er nedfisket, og Europa har rettet blikket mot de rike fiskeressursene utenfor nordvest-Afrika. Avstanden er kort, og regionen opplever stort press fra europeiske fiskere. Men uten en bærekraftig fiskeriforvaltning kan afrikanske farvann snart lide samme skjebne som de europeiske. Kan Norge fortsatt bidra til en god utvikling mot en bærekraftig fiskeriforvaltning i Sør?

Publisert: 01.10.2004
Barrel1_200px.jpg

Finnes lederløse samfunn i dyreriket?

Mange dyr opptrer i flokk. Men hvordan er egentlig fiskestimer, fugleflokker og insektskolonier organisert? En fiskestim kan inneholde millioner av individer. Slike store samfunn kan best forstås som desentraliserte systemer uten et lederskap. Individuelle beslutninger i en fiskestim fører til fascinerende kollektive mønstre, som gjør at vi ofte feilaktig oppfatter en stim som en superorganisme. I dag kan vi imidlertid simulere prinsippene bak hvordan slike mønstre kan oppstå ut fra enkle beslutninger hos enkeltfisk.

Forskningsdagene
Publisert: 23.04.2004

Går vi mot en ny istid?

01.04.2004
Er Golfstrømmen i ferd med å reduseres slik at Nord-Europa går mot en ny istid? Slike spekulasjoner har versert i flere år. Ser vi samlet på alle faktorene som påvirker klimaet, er det imidlertid langt mer som tyder på en motsatt utvikling. Debatten om en ny istid i nord bidrar også til å tilsløre de alvorlige problemene verden – og spesielt land i Sør – står overfor når verden blir oppvarmet.

Publisert: 12.08.2004
ringsel_unge.jpg

Hva vil klimaendringer bety for livet i havet?

10.05.04
FNs klimapanel er ikke i tvil om at vi går en varmere verden i møte. Men hva vil bli konsekvensene for livet i våre havområder dersom spådommene går i oppfyllelse? Trolig står fiskeriene overfor store endringer. Klimasymposiet som går av stabelen i Bergen denne uken setter søkelyset på en rekke aktuelle problemstillinger.

Publisert: 12.08.2004
austevollnord_merder_170.jpg

Norge ? en global sjømatgigant?

11.08.04
Norge har potensial til å bli en global gigant innen produksjon av sjømat. Etterspørselen etter sjømat på verdensmarkedet er stor. Men for å øke havbruksproduksjonen i Norge trengs kunnskap, investeringer og bedre og mer målrettede miljøreguleringer.

Publisert: 15.11.2004
manetbilde_180px.jpg

Forskeren og kunstneren kan på nytt arbeide sammen

I tidligere tider var naturvitenskapen avhengig av kunstneren for å synliggjøre forskningen. Under norske havforskeres ekspedisjon i Atlanterhavet i år ble samspillet mellom kunst og vitenskap gjenopplivet. Resultatene viser at forskere og kunstnere fortsatt har utbytte av å arbeide sammen, skriver forskningssjef OLAV RUNE GODØ ved Havforskningsinstituttet og ØRNULF OPDAHL, billedkunstneren som deltok på ekspedisjonen.