Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2002

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 23.12.2003
small_VKFCIXWMEOQXSG.jpg

Hva truer Nordsjøen?

20.03.2002
Nordsjøen er et av verdens mest undersøkte havområder. Til tross for det er dette unike økosystemet utsatt for et sterkt overfiske og forurensning fra land- og oljeindustri.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 23.12.2003
CFTDSGTENHLYEV.jpg

Overbeskattet - ikke utrydningstruet

03.05.2002
Kronikk: Er torsken utrydningstruet? Dagbladet 03.05.02.
Når begrepet 'sikre biologiske grenser' brukes i rådgivning til fiskeriforvaltning og -næring betegner det fiskerienes ve og vel og har ingen sammenheng med bestandenes være eller ikke være. Det at Nordsjøtorsken og Østersjøtorsken defineres til å være 'utenfor sikre biologiske grenser' betyr derfor at bestandsgrunnlaget er dårlig med sikte på et godt utbytte i fiskeriene.

asmund.bjordal@imr.no