Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2001

Publisert: 08.01.2004 - Oppdatert: 27.01.2004
kronikkbilde.jpg

Et varmere hav - hva betyr det for fiskeressursene?

28.09.01
Effekter av menneskelig påvirkning vil kunne forsterke de naturlige, periodiske klimasvingningene. Dette kan gi en betydelig temperaturstigning i de kommende år som kan ha både positive og negative virkninger på det marine miljøet og fiskeressursene.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 12.01.2004

Framtid og videre vekst - hva slags forskning trenger vi, og hvem skal styre den?

07.08.2001
Adm. direktør Roald Vaages innlegg på 'Speakers corner' - Aqua Nor 2001, Trondheim, 7.8.2001

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 09.01.2004

Hva gjorde Moby Dick i fjæra på Sola?

09.04.2001
Tirsdag 3. april strandet en 14 meter lang spermhvalhann i fjæra på Sola i Rogaland. Dette er antagelig den første strandingen av en levende spermhval i Sør-Norge de siste 30 år, og en svært spesiell hendelse.

Publisert: 08.01.2004

Hva vet vi om dyphavet?

01.10.01
Vitenskap og teknologi har flyttet grenser utover det tenkelige bare i løpet av de siste par generasjoner. Vi har erobret månen og verdensrommet. De høyest fjelltopper og de mest ugjestmilde plasser på jorden blir jevnlig gjenerobret. Teknologien har også gitt oss muligheter til å observere mer i detalj og på større avstander. Fremdeles er det likevel havet, som utgjør 70 prosent av jordens overflate, i stor grad ukjent og uutforsket. De store havdyp utgjør en siste yttergrense for menneskelig utforskning. Det er en av de siste store stimulanser for vår nysgjerrighet og utforskertrang og et sted der fremdeles barrierer skal brytes.

www.efan.no/midatlcensus/
Publisert: 08.01.2004 - Oppdatert: 27.01.2004

Introduserte marine artar ? eit bidrag til større artsrikdom eller økologisk katastrofe?

28.09.01
Langs norskekysten har vi fått amerikansk hummar, russarkrabbe og japansk drivtang. I Nordsjøområdet har ein til no registrert om lag 80 nye marine artar, dvs artar som ikkje naturleg høyrer heime her men som er blitt innførte. Om lag 80 % av desse introduksjonane har skjedd løpet av dei siste 100 åra.