Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2000

Publisert: 27.01.2004 - Oppdatert: 15.12.2006
Fig_1.jpg

Er havet uttømmelig - eller er det fisk nok til alle?

13.11.2000
Dette er et veldig utfordrende spørsmål som det ikke er råd å gi noe eksakt svar på. Havet i seg selv er ikke uttømmelig rent fysisk. Når det gjelder den biologiske produksjon i havet vil det ikke la seg gjøre å høste og forbruke alt. Likevel, dersom vi ser på den enkelte fiskebestand blir situasjonen en annen.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 27.01.2004

Frisk som en fisk - Helsetilstanden til norsk oppdrettsfisk.

29.09.2000
Utsagnet «frisk som en fisk» gjelder det fremdeles, eller var det en sannhet bare før oppdrettsfiskens dager? Fantes det fiskesykdommer også før man startet med fiskeoppdrett? Svaret er ganske enkelt. Fiskesykdommer har nok alltid eksistert, men bortsett fra noen sære forskere var det få som hadde sett en syk fisk. Syk fisk synker til havets bunn, og det er stor sett bare den friske fisken man får opp ved tradisjonelt fiske.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 27.01.2004

Kveiteforskning: Som å kaste pengene på havet, eller bedre enn oljefondet?

26.06.2000
Har vi brukt 'en milliard' uten å lykkes? I media har det framkommet gjentatte påstander om at en har brukt en milliard på kveiteforskning 'uten å lykkes' med kommersielt oppdrett.