Hopp til hovedteksten

Havforskningstema - Eldre

Fleirbestandsforsking (1996)

2009.01.16 19:19
Last ned:

Grønlandssel eit vandrande flokkdyr (1998)

2009.01.16 19:19
Last ned:

Oppdrett av torsk (2001)

Oppdrett av torsk vert av mange sett på som det nye oppdrettseventyret. Låge kvotar på torsk i Barentshavet og mange stader elles, samt ein generell prisauke i kvitfiskmarknaden, har gitt interessa for torskeoppdrett eit kraftig spark framover.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Tapte garn er en internasjonal utfordring (2002)

Garn og andre fiskeredskaper som blir mistet på fiskefeltene, fører til store økonomiske tap. På dypere vann kan garn fiske over lang tid og undersøkelser viser at dette “spøkelsesfisket” i de mest uheldige tilfellene kan vare i fem til syv år.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Kjenner vi lakselusa (1997)

2009.01.16 19:19
Last ned:

1998 Omlag 10000 kystsel i Noreg

2009.01.16 19:19
Last ned:

Til laks åt alle (2001)

Korleis verne villaksen og samtidig gje vekstvilkår for ei sunn og god oppdrettsnæring?

2009.01.16 19:19
Last ned:

Hummar (1996)

2009.01.16 19:20
Last ned:

Ballastvatn i skip spreir uønska artar (1997)

2009.01.16 19:20
Last ned:

Meir næringssalt i Skagerrak truer dei norske fjordane (1998)

2009.01.16 19:20
Last ned:

Ulovlig utsetting av amerikansk hummer (2001)

Amerikansk hummer, som de siste årene er satt ut flere steder i Sør-Norge, kan bli et alvorlig problem for vår egen hummerbestand og for andre organismer i våre kystfarvann. Den amerikanske hummeren er tilpasset kalde farvann og den kan vandre flere hundre kilometer i løpet av et år.

2009.01.16 19:20
Last ned: