Hopp til hovedteksten

Havforskningstema - 2015

MAREANO - kartlegger havbunnen

I løpet av ti år er store områder i Barentshavet og Norskehavet kartlagt gjennom MAREANO-programmet. Nå vet vi at bunnen består av store undersjøiske sletter, dype renner og høye fjell. I tillegg er det et rikt dyreliv, noen steder helt unikt.

2015.11.24 15:29
Last ned: