Hopp til hovedteksten

Havforskningstema - 2013

Får oppdrettslaks nok oksygen? (Havforskningstema nr. 1 - 2013)

Oppdrettslaks kan oppleve store svingninger i oksygennivået inne i merdene.Samtidig har kunnskapen om laksens toleranse for slike svingninger værtbegrenset, noe som har gjort det vanskelig å vurdere om fiskens vekst og velferd påvirkes negativt. Nye forsøk utført ved Havforskningsinstituttet har vist hvordan laksens appetitt, fordøyelse, vekst og fysiologi påvirkes av svingninger i oksygennivået. Vi har også fått kunnskap om laksens tilpasningsevne og grenseverdier for stress og redusert fôrinntak.

2013.07.08 08:16
Last ned:

Sporing av rømt oppdrettslaks (Havforskningstema 2 - 2013)

Det er no 10 år sidan arbeidet med utvikling av metodar for sporing av rømt fisk tok til, og i dette Havforskingstemaet får du oversikt over fordelar og ulemper ved ulike metodar, og vi samanfattar kva erfaringar vi har med sporing så langt. Hovudvekta er derfor lagt på den metoden som er implementert i fiskeriforvaltinga.

2013.12.02 10:29
Last ned:

The Norwegian Reference Fleet (Focus om Marine Research no 3 - 2013)

The Norwegian Reference Fleet - a trustful cooperation between fishermen and scientists.

2013.12.02 10:39
Referanseflåten
Last ned: