Hopp til hovedteksten

Havforskningstema - 2007

IMR/PINRO 3/2007 Petroleum hydracarbons Barents/Norwegian Seas 2003-2005

Concentrations of petroleum hydrocarbons in sediments and seawater from the Barents and Norwegian Seas 2003–2005 I 2003-2005 har det vært gjennomført tokt i Norskehavet og Barentshavet for å samle sediment- og vannprøver for målinger av totalmengde hydrokarboner (THC) og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Rapporten presenterer resultatene fra disse overvåkningsundersøkelsene.
2009.01.16 19:15
Last ned:

IMR/PINRO 4/2007 The fifth joint ecosystem survey

The fifth joint ecosystem survey was carried out during the period 1st of August to 30th of September 2007. This survey encompasses various surveys that previously have been carried out jointly or at national basis. Joint investigations include the 0-group survey, the acoustic survey for pelagic fish (previously known as the capelin survey), and the investigations on young Greenland Halibut north and east of Spitzbergen.

2009.01.16 19:15
Last ned:

Havforskningstema nr. 1 2007

The IMR's reference fleet program: Trust based co-operation between fishermen and scientists

2009.08.25 15:20
Last ned:

Havforskningstema nr. 2 2007

Klimaendringer – konsekvenser for akvakultur i Norge

2009.08.25 15:23
Last ned:

Havforskningstema nr. 3 2007

Miljøeffekter av torskeoppdrett

2009.08.25 15:25
Last ned:

Havforskningstema nr. 4 2007

Banebrytende resultater fra Havforskningsinstituttet - Akvakulturforskning 1882–2007

2009.08.25 15:27
Last ned: