Hopp til hovedteksten

Havforskningstema - 2006

Høsting av plankton

Norsk og internasjonalt oppdrett av fisk er i stadig vekst, og optimistiske estimater anslår at vi bare i Norge kan passere 1 million tonn oppdrettsfisk i 2020. En slik økning vil være positiv for norsk akvakulturnæring, men den vil ikke være problemfri. De viktigste fôringrediensene kommer i dag fra fiskemel og -olje. Økt oppdrettsvolum vil føre til enda større behov for protein og olje.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Klima og fisk

Det er tydelige sammenhenger mellom endringer i klimaet og variasjoner i fiskebestandene, men det er vanskelig å tallfeste disse variasjonene. Vi vet at en klimaendring er på vei, og at dette vil virke inn på fiskens rekruttering, vekst og utbredelse. Derfor er det viktig at vi får klarhet i hvordan fremtidens klima vil bli, og at vi klarer å slå fast hvordan dette vil påvirke økosystemet i havet.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Referanseflåten – samarbeid mellom næring og forskning

2011.02.17 10:02
Last ned: