Hopp til hovedteksten

Havforskningstema - 2003

Nr.1_Lus_paa_oppdrettsfisk._Losningen_ligger_i_genene.pdf

Over 500 ulike arter med parasittiske krepsdyr er funnet på fisk i Nord-Atlanteren. En av de best beskrevne av disse artene er lakselus ( Lepeophtheirus salmonis ). Denne parasitten er kjent for alle som har befatning med laksefisk, enten ved fiske eller i sammenheng med oppdrett.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.2_Velferd_og_trivsel_hos_oppdrettsfisk.pdf

Havforskningsinstituttet har de siste årene bygd opp laboratorier og gjennomført prosjekter som omfatter atferd hos laks i merder, trivselsatferd og læring hos kveite, bedøvelse av fisk, vaksineskader, sansebiologi m.m.. Fra 2004 vil Havforskningsinstituttet få en egen forskningsgruppe for 'Fiskevelferd og oppdrettsmiljø'.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.3_Skjelettdeformasjoner.pdf

Laks og ørret har i dag langt bedre vekst enn tidligere. I oppdrettsnæringens første fase var det viktigste å få fisken til å overleve og vokse. Effektive vaksiner gjør også at sykdomssituasjonen i hovedsak er under kontroll, og at antibiotikabruken er minimal. Som en følge av dette er oppmerksomheten i dag dreid mer over mot fiskevelferd, produksjonskvalitet og kvalitet på slaktefisk.

2009.01.16 19:19
Last ned:

Nr.4_Lokalisering_av_oppdrettsanlegg.pdf

I forbindelse med havbruk innebærer begrepet lokalisering at vi må vurdere bæreevnen der vi vil plassere et oppdrettsanlegg, og tilpasse miljøpåvirkningene etter denne bæreevnen. Dette blir mer aktuelt ettersom anleggene blir større og det blir vanskeligere å finne nye områder for oppdrett.

2009.01.16 19:19
Last ned: