Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2016

Kan si når laksen rømte

Last ned:

Påvirkning på hardbunnslokaliteter

Last ned:

Har funnet laksens pubertetsgen

Last ned:

Hvordan står det til med kveita

Last ned:

Tilstanden i økosystem kystsone

Last ned:

Kystklima

Last ned:

Slik gyter torsken i Repparfjorden

Last ned:

Søppel i havet

Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet

Last ned:

Dyreplankton i Barentshavet

Last ned:

Dyreplankton i Norskehavet

Last ned:

Dyreplankton i Nordsjøen

Last ned:

Blåkveite - Nordøstarktisk

Last ned:

Breiflabb

Last ned:

Brisling - Kyst og fjord

Last ned:

Brisling - Nordsjøen

Last ned:

Havmus

Last ned:

Hestmakrell

Last ned:

Hummer - Europeisk

Last ned:

Hyse - Nordøstarktisk

Last ned:

Kamskjell - Stort kamskjell

Last ned:

Kongekrabbe

Last ned:

Krill - Antarktisk krill

Last ned:

Kveite - Atlantisk kveite

Last ned:

Lange, brosme og blålange

Last ned:

Laks - Atlantisk laks

Last ned:

Leppefisk

Last ned:

Lodde i Barentshavet

Last ned:

Lyr

Last ned:

Lysing

Last ned:

Markrell - Nordøstatlantisk makrell

Last ned:

Makrellstørje

Last ned:

Pigghå

Last ned:

Polartorsk

Last ned:

Rødspette i Nordsjøen/Skagerrak

Last ned:

Reke i Barentshavet

Last ned:

Reke i Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Reke i Fjorder og kystnære områder

Last ned:

Rognkjeks/-kall

Last ned:

Sei - Nordausarktisk sei

Last ned:

Sel - Grønlandssel

Last ned:

Sel - Klappmys

Last ned:

Sel - Havert og Steinkobbe

Last ned:

Sild - Nordsjøsild

Last ned:

Sild - Norsk vårgytende sild

Last ned:

Sjøkreps, Kyst og fjord

Last ned:

Sjøkreps, Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Snøkrabbe

Last ned:

Stortare

Last ned:

Steinbit

Last ned:

Taskekrabbe

Last ned:

Tobis

Last ned:

Torsk - kysttorsk nord for 62N

Last ned:

Torsk - kysttorsk sør for 62N

Last ned:

Torsk - Nordausarktisk torsk

Last ned:

Uer – vanlig uer

Last ned:

Vagehval.pdf

Last ned:

Øyepål

Last ned:

Ål

Last ned:

Oversiktstabeller og kart

Last ned: