Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2014

Havforskningsrapporten 2014

2014.03.24 15:55
Last ned:

Innhold og forord

2014.03.26 11:53
Last ned:

Tilstand Akvakultur og forskningsbasert rådgivning

2014.03.26 11:55
Last ned:

Hvor mye rømt oppdrettslaks har krysset seg inn med villaks?

2014.03.26 11:56
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Amerikansk laksefelle; eit nyttig forvaltingsverktøy

2014.03.26 11:57
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Hvor mange laks rømmer egentlig?

2014.09.12 10:10
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Maskeåpning, rømningsfare og fiskevelferd

2014.03.26 11:59
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Triploid laks krever tilpassete produksjonsbetingelser

2014.03.26 12:00
Fiskevelferd
Last ned:

Transport og utsettinger av levende leppefisk

2014.03.26 12:00
Leppefisk
Last ned:

Utvikler modellsystem for å få kontroll på lusa

2014.03.26 12:01
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Lakselusen har ”mistet” to livsstadier

2014.03.26 12:01
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Virussmitteovervåking av vill sjøørret

2014.03.26 12:04
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Snorkel gir mindre lakselus

2014.03.26 12:05
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Sykdom og parasitter i vill og oppdrettet rognkjeks

2014.03.26 12:06
Sykdom og smittespredning
Leppefisk
Last ned:

Lakselusmiddel skader hummeren

2014.03.26 12:06
Last ned:

Sjekk strømmen i fjordene og langs kysten

2014.03.26 12:07
Last ned:

Forsknings- og feltstasjoner, Grunnlag for forskning og råd

2014.03.26 12:08
Last ned:

Sekvensering av havet – fremtidens teknologi

2014.03.26 12:09
Teknologi
Last ned:

Tilstanden i økosystem kystsone

2014.03.26 12:12
Kyst og fjord
Last ned:

Kystklima

2014.03.26 12:12
Klimastatus
Last ned:

Kiselalger - en nøkkelorganisme i marine økosysteme

2014.03.26 12:13
Planteplankton
Last ned:

Mange niser drukner i fiskegarn

2014.03.26 12:14
Nise
Last ned:

Ny usikkerhet om bruken av fjorder som avfallsplass for gruver

2014.03.26 12:14
Gruveavfall
Last ned:

Fremmede marine arter i nordområdene våre

2014.03.26 12:15
Introduserte arter
Last ned:

Tareskogen yter til økosystem og industri

2014.03.26 12:16
Tang og tare
Last ned:

Er torskens vandringer påvirket av bunnvegetasjonen?

2014.03.26 12:16
Nordaustarktisk torsk (skrei)
Last ned:

De ukjente polyppene bestemmer hvor mange maneter vi får fra år til år

2014.03.26 12:17
Maneter
Brennmanet
Last ned:

Havforsuring fører til misdannelser hos hummerlarver og -yngel

2014.03.26 12:17
Havforsuring
Last ned:

Kysttorsk og hummer gjør det godt i marine bevaringsområder – kan bedre plassering av områdene gi ytterligere effekt

2014.03.26 12:18
Kysttorsk sør for 62ºN
Europeisk hummer
Last ned:

Kveitas vandringer og leveområde avsløres litt og litt med satellitt

2014.03.26 12:18
Merket kveite
Last ned:

Ny metode avslører blåskjelldietten

2014.03.26 12:19
Blåskjell
Last ned:

Tilstand i økosystem Nordsjøen og Skagerrak

2014.03.26 12:24
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet

2014.03.26 12:25
Norskehavet
Last ned:

Stoda i økosystema Barentshavet og Polhavet

2014.03.26 12:25
Barentshavet
Last ned:

Sirkulasjon, vannmasser og klima i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet

2014.03.26 12:26
Klimastatus
Last ned:

Dyreplankton i Nordsjøen, Norskehavet og barentshavet

2014.03.26 12:28
Dyreplankton
Raudåte
Last ned:

Ti år med økosystemtokt avdekker endringer i Barentshavet

2014.03.26 12:29
Last ned:

Føre-var-mekanisme slår inn når sildebestanden minker - det gjør innhogg i sildekvoten

2014.03.26 12:30
Norsk vårgytende sild
Norskehavet
Last ned:

Internasjonal stordugnad skaffet kunnskap til ny makrellrådgivning

2014.03.26 12:31
Makrell
Norskehavet
Last ned:

Urovekkande nivå av DNA-addukt i hyselever frå Nordsjøen

2014.03.26 12:31
Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat
Forurensing
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Ny tobisforvaltning, Sikrer årlig uttak og hindrer "jojo" -kvoter

2014.03.26 12:32
Tobis
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Isavhengige selarter påvirkes av minkende drivis

2014.03.26 12:35
Klappmyss
Grønlandssel
Last ned:

Havforsuring i arktiske farvann

2014.03.26 12:35
Havforsuring
Last ned:

Sårbare naturtyper i dypet

2014.03.26 12:37
Last ned:

Ressurser, forside og områdeinndeling

2014.03.26 12:38
Last ned:

Blåkveite - Nordøstarktisk blåkveite

2014.03.26 12:39
Blåkveite
Last ned:

Brisling - kyst og fjord

2014.03.26 12:40
Kyst og fjordbrisling
Last ned:

Brisling - Nordsjøen

2014.03.26 12:41
Brisling i Nordsjøen
Last ned:

Brosme, lange og blålange

2014.03.26 12:42
Brosme
Blålange
Lange
Last ned:

Breiflabb

2014.03.26 12:42
Breiflabb
Last ned:

Hummer - Europeisk hummer

2014.03.26 12:43
Europeisk hummer
Last ned:

Hyse - Nordsjøen/skagerrak

2014.03.26 13:55
Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat
Last ned:

Hyse - Nordøstarktisk

2014.03.26 13:56
Nordøstarktisk hyse
Last ned:

Kamskjell - Stort Kamskjell

2014.03.26 13:57
Kamskjell
Last ned:

Komule

2014.03.26 13:57
Kolmule
Last ned:

Kongekrabbe

2014.03.26 13:58
Kongekrabbe
Last ned:

Krill - Antaktisk krill

2014.03.26 13:59
Antarktisk krill
Last ned:

Kveite - Atlantisk Kveite

2014.03.26 14:00
Kveite
Last ned:

Kviting - i Nordsjøen/skagerrak og den austlege engelske kanal

2014.03.26 14:00
Hvitting
Last ned:

Laks - Atlantisk laks

2014.03.26 14:02
Atlantisk laks
Last ned:

Leppefisk

2014.03.26 14:02
Leppefisk
Last ned:

Lodde - Barentshavet

2014.03.26 14:03
Lodde i Barentshavet
Last ned:

Lodde - Ved Island(Øst-Grønnland/Jan mayen

2014.03.26 14:30
Lodde v/Island, Aust-Grønland og Jan Mayen
Last ned:

Lysing

2014.03.26 14:31
Lysing
Last ned:

Makrell - Nordøstatlantisk

2014.03.26 14:33
Makrell
Last ned:

Makrellstørje

2014.03.26 14:34
Makrellstørje
Last ned:

Pigghå

2014.03.26 14:40
Pigghå
Last ned:

Polartorsk

2014.03.26 14:41
Polartorsk
Last ned:

Raudspette - i Nordsjøen/Skagerrak

2014.03.26 14:42
Rødspette
Last ned:

Reke - Barentshavet

2014.03.26 14:43
Reke i Barentshavet
Last ned:

Reke - Nordsjøen/Skagerrak

2014.03.26 14:44
Reke i Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Reke - kyst og fjord

2014.03.26 14:45
Kyst - og fjordreke
Last ned:

Rognkjeks/kall

2014.03.26 14:46
Rognkjeks/-kall
Last ned:

Sei - Nordøstarktisk

2014.03.26 14:47
Nordøstarktisk sei
Last ned:

Sei - Nordsjøen/Skagerrak og vest av Skottland

2014.03.26 14:48
Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland
Last ned:

Sel - Grønnlandssel

2014.03.26 14:50
Grønlandssel
Last ned:

Sel - Klappmys

2014.03.26 14:51
Klappmyss
Last ned:

Sel - Kystsel

2014.03.26 14:52
Havert
Steinkobbe
Last ned:

Sild - Nordsjøsild

2014.03.26 14:53
Nordsjøsild
Last ned:

Sild -Norsk vårgytende sild

2014.03.26 14:54
Norsk vårgytende sild
Last ned:

Sjøkreps - Kyst/fjord

2014.03.26 14:55
Sjøkreps
Last ned:

Sjøkreps - Nordsjøen/Skagerrak

2014.03.26 14:59
Sjøkreps
Last ned:

Snøkrabbe – en ny stor ressurs i Barentshavet?

2014.03.26 15:00
Snøkrabbe
Last ned:

Steinbit

2014.03.26 15:00
Blåsteinbit
Flekksteinbit
Gråsteinbit
Last ned:

Stortare

2014.03.26 15:01
Stortare
Last ned:

Taggmakrell

2014.03.26 15:01
Hestmakrell
Last ned:

Taskekrabbe

2014.03.26 15:01
Taskekrabbe
Last ned:

Tobis

2014.03.26 15:02
Tobis
Last ned:

Torsk - Norsk kysttorsk nord for 60N

2014.03.26 15:02
Kysttorsk nord for 62ºN
Last ned:

Torsk - Norsk kysttorsk sør for 60N

2014.03.26 15:03
Kysttorsk sør for 62ºN
Last ned:

Torsk - Nordøstarktisk

2014.03.26 15:03
Nordaustarktisk torsk (skrei)
Last ned:

Torsk - Nordsjøen/Skagerrak og den austlege engelske kanal

2014.03.26 15:04
Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal
Last ned:

Uer - Pelagisk snabeluer i irmingerhavet

2014.03.26 15:05
Pelagisk snabeluer i Irmingerhavet
Last ned:

Uer - Snabeluer i Norskehavet og Barentshavet

2014.03.26 15:05
Snabeluer
Last ned:

Uer - Vanleg uer

2014.03.26 15:06
Vanlig uer
Last ned:

Vågehval (2014)

2014.03.26 15:06
Vågehval
Last ned:

Ål - Europeisk ål

2014.03.26 15:07
Ål
Last ned:

Oversiktstabeller og kart

2014.03.26 15:07
Last ned: