Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2012

Havforskningsrapporten 2012

2012.03.29 10:44
Last ned:

Forside, innholdsfortegnelse og forord

2012.03.27 09:16
Last ned:

Oversikt akvakultur

2012.03.27 15:14
Oppdrett
Last ned:

Triploid laks - en kandidat for kommersielt oppdrett?

2012.03.27 15:27
Oppdrett
Steril oppdrettsfisk
Last ned:

Vill og rømt laks; vi pussa støvet av 400 år gamle observasjonar

2012.03.27 15:28
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Oppdrett
Last ned:

Dyrevelferd, velferdsindikatorer og velferdsbehov - hva mener vi med disse begrepene?

2012.03.27 15:32
Oppdrett
Fiskevelferd
Last ned:

Velferdsmeter - online overvåking av oppdrettsmiljø

2012.03.27 15:55
Oppdrett
Fiskevelferd
Last ned:

Slaktestress gir reduset kvalitet og velferd hos laks

2012.03.27 15:57
Oppdrett
Fiskevelferd
Last ned:

Den største laksen svømmer dypest

2012.03.27 16:03
Oppdrett
Fiskevelferd
Last ned:

Lakselusens innerste hemmeligheter avsløres

2012.03.27 16:04
Lakselus
Oppdrett
Sykdom og smittespredning
Last ned:

COEXIST - sameksistens i kystsonen

2012.03.27 16:06
Kyst og fjord
Oppdrett
Bæreevne
Last ned:

Fiskeoppdrett påvirker hardbunnssamfunn

2012.03.27 16:08
Oppdrett
Bæreevne
Last ned:

Ingen regional overgjødsling på Vestlandet

2012.03.27 16:11
Oppdrett
Bæreevne
Last ned:

Tilstanden i økosystem kystsone

2012.03.27 11:00
Kyst og fjord
Last ned:

Kystklima

2012.03.27 11:02
Klima og klimastatus
Last ned:

Algeoppblomstringer gir havet farge

2012.03.27 11:02
Alger
Last ned:

En strøm av fjord- og kystdata

2012.03.27 11:03
Oseanografi
Last ned:

Referanseflåten - fiskeri og forsking i same båt

2012.03.27 12:16
Referanseflåten
Last ned:

Sjødeponi - fallgruver i fjordene

2012.03.27 12:16
Gruveavfall
Last ned:

Amerikansk og europeisk hummer kan lage hybrider i naturen

2012.03.27 12:17
Hummer
Amerikansk hummer
Europeisk hummer
Last ned:

Havet som matkilde og lager for CO2

2012.03.27 12:18
Last ned:

Aktiv forvaltning i kystsonen

2012.03.27 12:19
Last ned:

Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak

2012.03.27 09:17
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet

2012.03.27 09:22
Norskehavet
Last ned:

Tilstanden i økosystem Barentshavet

2012.03.27 09:23
Barentshavet
Last ned:

Sirkulasjon, vannmasser og klima i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet

2012.03.27 09:25
Oseanografi
Last ned:

Plankton i norske havområder

2012.03.27 09:28
Plankton
Dyreplankton
Last ned:

Utfordringen med oljevirksomhet i gytefelt

2012.03.27 09:31
Last ned:

Radioaktiv forurensning i norsk fisk og sjømat - en kilde til bekymring?

2012.03.27 09:32
Forurensing
Last ned:

Arktis - først og mest utsatt for havforsuring

2012.03.27 09:34
Havforsuring
Last ned:

Menneskedrevet evolusjon på havets ressurser

2012.03.27 09:37
Last ned:

Antarktisk krill -fra triggernivå til vitenskapelige kvoter

2012.03.27 10:20
Antarktisk krill
Last ned:

Halvårsprognose for taggmakrellfisket

2012.03.27 10:42
Hestmakrell
Last ned:

Akustikk kan gje ny innsikt i kollektiv åtferd

2012.03.27 10:44
Biologisk lyd og adferd
Last ned:

Ny kunnskap fra MAREANO endrer utbredelseskart for bunndyr i nord

2012.03.27 10:45
Havedderkopper
Last ned:

Sildekalkulatoren finn framtidas sildebestand

2012.03.27 10:48
Norsk vårgytende sild
Last ned:

Utfordringer innen økosystembasert forvaltning

2012.03.27 10:49
Last ned:

Arktis - et stadig viktigere forskningsområde

2012.03.27 10:56
Last ned:

Internasjonale forhold i Arktis

2012.03.27 10:56
Arktis
Last ned:

Blåkveite

2012.03.28 08:43
Last ned:

Breiflabb

2012.03.28 08:44
Last ned:

Brisling - kyst og fjord

2012.03.28 08:55
Last ned:

Brisling - Nordsjøen/Skagerrak

2012.03.28 14:05
Last ned:

Haneskjell

2012.03.28 14:07
Last ned:

Hummer - europeisk

2012.03.28 14:08
Last ned:

Hvitting

2012.03.28 14:10
Last ned:

Hyse - Nordsjøen/Skagerrak

2012.03.28 14:11
Last ned:

Hyse - nordøstarktisk

2012.03.28 14:13
Last ned:

Kolmule

2012.03.28 14:14
Last ned:

Kongekrabbe

2012.03.28 14:35
Last ned:

Krill - antarktisk krill

2012.03.28 14:37
Last ned:

Kveite - atlantisk

2012.03.28 14:59
Last ned:

Lange, brosme og blålange

2012.03.28 15:01
Last ned:

Brosme

2012.03.28 15:02
Brosme
Last ned:

Leppefisk

2012.03.28 15:03
Leppefisk
Last ned:

Lodde - Barentshavet

2012.03.28 15:05
Lodde i Barentshavet
Last ned:

Lodde ved Island, Øst-Grønland, Jan Mayen

2012.03.28 15:07
Lodde v/Island, Aust-Grønland og Jan Mayen
Last ned:

Makrell - nordøstatlantisk

2012.03.28 15:09
Last ned:

Pigghå

2012.03.28 15:22
Last ned:

Polartorsk

2012.03.28 15:23
Last ned:

Reke - Barentshavet

2012.03.29 07:56
Reke i Barentshavet
Last ned:

Reke - Nordsjøen/Skagerrak

2012.03.29 07:58
Reke i Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Reke - fjord og kyst

2012.03.29 07:59
Kyst - og fjordreke
Last ned:

Rognkjeks/rognkall

2012.03.29 08:00
Rognkjeks/-kall
Last ned:

Rødspette

2012.03.29 08:06
Last ned:

Sei - nordøstarktisk

2012.03.29 08:07
Last ned:

Sei - Nordsjøen/Skagerrak og vest av Skottland

2012.03.29 08:09
Last ned:

Grønlandssel

2012.03.29 08:11
Last ned:

Sel - klappmyss

2012.03.29 09:40
Last ned:

Havert og steinkobbe

2012.03.29 09:42
Last ned:

Sild - Nordsjøen

2012.03.29 09:44
Last ned:

Sild - norsk vårgytende sild

2012.03.29 09:46
Norsk vårgytende sild
Last ned:

Sjøkreps - kyst/fjord

2012.03.29 09:48
Last ned:

Sjøkreps - Nordsjøen/Skagerrak

2012.03.29 09:50
Last ned:

Steinbit

2012.03.29 09:56
Last ned:

Stort kamskjell

2012.03.29 09:58
Last ned:

Stortare

2012.03.29 09:59
Last ned:

Taggmakrell

2012.03.29 10:02
Last ned:

Taskekrabbe

2012.03.29 10:04
Last ned:

Tobis

2012.03.29 10:05
Last ned:

Torsk - kysttorsk nord for 62-graden

2012.03.29 10:07
Last ned:

Torsk - kysttorsk sør for 62-graden

2012.03.29 10:09
Last ned:

Torsk - nordøstarktisk

2012.03.29 10:11
Last ned:

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

2012.03.29 10:13
Last ned:

Uer - pelagisk uer i Irmingerhavet

2012.03.29 10:18
Last ned:

Snabeluer - Norskehavet og Barentshavet

2012.03.29 10:20
Last ned:

Uer - vanlig uer

2012.03.29 10:23
Last ned:

Vågehval

2012.03.29 10:25
Last ned:

Øyepål

2012.03.29 10:27
Last ned:

Ål - europeisk

2012.03.29 10:28
Last ned: