Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2011

Havforskningsrapporten 2011

Last ned:

Forside, innholdsfortegnelse og forord

Last ned:

Oversikt akvakultur

Last ned:

Nøkkeltall for akvakultur (Akvakultur)

Last ned:

Areal til begjær (Akvakultur)

Last ned:

Rømming av laks og torsk (Akvakultur)

Last ned:

Velferd og slakting (Akvakultur)

Last ned:

Merdmiljø (Akvakultur)

Last ned:

Fra frykt til positiv forventning

Last ned:

Lakselus og vill fisk (Akvakultur)

Last ned:

Skallsyke hos hummer (Akvakultur)

Last ned:

Tilstanden i økosystem kystsone (Kyst)

Last ned:

Kystklima (Kyst)

Last ned:

Viktige naturtyper langs kysten (Kyst)

Last ned:

Havertens konsum av torsk (Kyst)

Last ned:

Primærproduksjon (Hav)

Last ned:

Sekundærproduksjon (Hav)

Last ned:

Forurensning (Hav).

Last ned:

Breiflabb

Last ned:

Brisling, kyst- og fjord

Last ned:

Brisling, Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Hummer - Europeisk

Last ned:

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Hyse, Nordøstarktisk

Last ned:

Kolmule

Last ned:

Krabbe - Kongekrabbe

Last ned:

Krabbe - Taskekrabbe

Last ned:

Krill - Antarktisk

Last ned:

Kveite - Atlantisk

Last ned:

Kveite - Blåkveite

Last ned:

Lange, brosme og blålange

Last ned:

Leppefisk

Last ned:

Lodde i Barentshavet

Last ned: