Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2010

Hele rapporten (13,6 MB)

2010.07.09 13:44
Last ned:

Forside, innholdsfortegnelse og forord

2010.04.19 09:58
Last ned:

Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak (Hav)

2010.04.19 10:09
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet (Hav)

2010.04.19 10:10
Norskehavet
Last ned:

Tilstanden i økosystem Barentshavet (Hav)

2010.04.19 10:11
Barentshavet
Last ned:

Primærproduksjon (Hav)

2010.04.19 10:28
Last ned:

Sekundærproduksjon (Hav)

2010.04.19 10:29
Last ned:

Forurensning (Hav)

2010.04.19 10:30
Last ned:

Menneskeskapt lyd i havet og levende organismer (Hav)

2010.04.19 10:31
Last ned:

Habitatpåvirkning (Hav)

2010.04.19 10:38
Last ned:

Hvorfor Havforskningsinstituttet sier nei til oljeboring (Hav)

2010.04.19 10:39
Last ned:

Holy mackerel hva skjer med makrellens vandringsmønster (Hav)

2010.04.19 10:39
Makrell
Last ned:

Forsuringsscenarioer for kråkeboller, krill og koraller (Hav)

2010.04.19 11:00
Last ned:

Oversikt over økosystem kystsone (Kyst)

2010.04.19 11:01
Kyst og fjord
Last ned:

Kystklima (Kyst)

2010.04.19 11:49
Last ned:

Overvåking av mikroalger langs norskekysten (Kyst)

2010.04.19 11:50
Kyst og fjord
Last ned:

Eutrofiering i kystvann og fjorder på Skagerrakkysten (Kyst)

2010.04.19 11:51
Last ned:

Nye verktøy i forvaltningen av kystressursene (Kyst)

2010.04.19 11:52
Kyst og fjord
Last ned:

Kystøkologi i Porsangerfjorden og Hardangerfjorden (Kyst)

2010.04.19 11:58
Kyst og fjord
Last ned:

Nasjonal overvåking av lakselusmengde i fjordene (Kyst)

2010.04.19 11:59
Lakselus
Last ned:

Oversikt akvakultur (Akvakultur)

2010.04.19 12:00
Oppdrett
Last ned:

Miljøkrav ved tildeling av oppdrettslokalitet

2010.04.19 12:01
Bæreevne
Last ned:

Oppdrett og utslipp av næringssalter (Akvakultur)

2010.04.19 14:24
Bæreevne
Last ned:

AkvaVis et system for miljø- og arealtilpasning i akvakultur (Akvakultur)

2010.04.20 10:23
Bæreevne
Last ned:

Fysiologiske tilpasninger hos skjell øker bæreevnen i næringsfattig miljø (Akvakultur)

2010.04.20 10:16
Bæreevne
Blåskjell
Last ned:

Genetisk kartlegging av norsk villaks (Akvakultur)

2010.04.20 10:16
Atlantisk laks
Last ned:

Genene avslører torskerømminger (Akvakultur)

2010.04.20 10:17
Last ned:

Fordeler og ulemper med steril laks (Akvakultur)

2010.04.20 10:18
Last ned:

Adferd til rømt regnbueørret (Akvakultur)

2010.04.20 10:18
Last ned:

Påvirker ryggradsdeformiteter fiskens velferd (Akvakultur)

2010.04.20 10:19
Last ned:

Kan kunnskap om laksens atferd gi bedre velferd (Akvakultur)

2010.04.20 10:19
Laks i oppdrett
Last ned:

Sikre rutiner for heving av torsk i merder (Akvakultur)

2010.04.20 10:20
Last ned:

Helhetlig vurdering og overvåking av fiskevelferd (Akvakultur)

2010.04.20 10:21
Last ned:

Smittespredning ved francisellose hos torsk (Akvakultur)

2010.04.20 10:21
Last ned:

Hvorfor dør leppefisken i merdene (Akvakultur)

2010.04.20 10:22
Leppefisk
Last ned:

Parvicapsulose hos oppdrettslaks (Akvakultur)

2010.04.20 10:22
Laks i oppdrett
Last ned:

Resistens og lakselus (Akvakultur)

2010.04.20 10:23
Lakselus
Last ned:

Ressurser, innledning

2010.04.22 14:30
Last ned:

Breiflabb

2010.04.20 10:25
Last ned:

Brisling, kyst- og fjord

2010.04.20 10:30
Last ned:

Brisling, Nordsjøen og Skagerrak

2010.04.20 10:30
Last ned:

Haneskjell

2010.04.20 10:31
Last ned:

Hummer - Europeisk

2010.04.20 10:32
Last ned:

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

2010.04.20 10:32
Last ned:

Hyse, Nordøstarktisk

2010.04.20 10:38
Last ned:

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

2010.04.20 10:38
Last ned:

Kolmule

2010.04.20 10:39
Last ned:

Krabbe - Kongekrabbe

2010.04.20 10:40
Last ned:

Krabbe - Taskekrabbe

2010.04.20 10:40
Last ned:

Kveite - Atlantisk

2010.04.20 10:43
Last ned:

Kveite - Blåkveite

2010.04.20 10:44
Last ned:

Lange, brosme og blålange

2010.04.20 10:44
Last ned:

Leppefisk

2010.04.20 10:45
Last ned:

Lodde i Barentshavet

2010.04.20 10:49
Last ned:

Lodde ved Island/Øst-grønland/Jan Mayen

2010.04.20 10:50
Last ned:

Makrell - Nordøstatlantisk

2010.04.20 10:51
Last ned:

Makrell - Taggmakrell

2010.04.20 10:52
Last ned:

Polartorsk

2010.04.20 10:53
Last ned:

Reke i Barentshavet

2010.04.20 10:58
Last ned:

Reke i Nordsjøen og Skagerrak

2010.04.20 10:58
Last ned:

Reke i fjorder og kystnære områder

2010.04.20 10:59
Last ned:

Rognkjeks/-kall

2010.04.20 11:00
Last ned:

Rødspette i Nordsjøen

2010.04.20 11:01
Last ned:

Sei - Nordaustarktisk

2010.04.20 11:02
Last ned:

Sei i Nordsjøen og Skagerrak

2010.04.20 11:03
Last ned:

Sel - Grønlandssel

2010.04.20 11:03
Last ned:

Sel - Klappmyss

2010.04.20 11:04
Last ned:

Sel - Havert og steinkobbe

2010.04.20 11:04
Last ned:

Sild - Nordsjøsild

2010.04.20 11:05
Last ned:

Sild - Norsk vårgytende

2010.04.20 11:05
Last ned:

Sjøkreps, kyst og fjord

2010.04.20 11:06
Last ned:

Sjøkreps, Nordsjøen og Skagerrak

2010.04.20 11:06
Last ned:

Snabeluer i Norskehavet og Barentshavet

2010.04.20 11:07
Last ned:

Snabeluer i Irmingerhavet

2010.04.20 11:08
Last ned:

Stortare

2010.04.20 11:08
Last ned:

Stort kamskjell

2010.04.20 11:09
Last ned:

Tobis

2010.04.20 11:10
Last ned:

Torsk - Norsk kysttorsk nord for 62°N

2010.04.20 11:10
Last ned:

Torsk - Norsk kysttorsk sør for 62°N

2010.04.20 11:14
Last ned:

Torsk - Nordaustarktisk

2010.04.20 12:12
Last ned:

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

2010.04.20 12:13
Last ned:

Vanlig uer

2010.04.20 12:14
Last ned:

Vågehval

2010.04.20 12:14
Last ned:

Øyepål

2010.04.20 12:15
Last ned:

Ål (Europeisk)

2010.04.20 12:15
Last ned:

Forkortelser

2010.04.20 12:19
Last ned:

Fiskerisoner

2010.04.20 12:19
Last ned:

ICES' fiskeristatistiske områder

2010.04.20 12:20
Last ned: